Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (lipiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (lipiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialipiec

fot.pixabay.com

Kolejny miesiąc i kolejne zmiany w naszym zestawieniu.Wprawdzie fundusze które w poprzednim miesiącu okupowały pozycje 1 oraz 2 nadal utrzymują swoje miejsca jednak widać znaczną poprawę jeśli chodzi o zyskowność szczególnie w przypadku funduszu PKO który poprawił się względem lipca (51,69%) a obecnie 57,37%.Fundusz PZU także odnotował lepsze wyniki.

W lipcu mógł pochwalić się wynikami na poziomie (15,02%) obecnie 16,58%.Z wielkiej trójki wypadł fundusz ALTUS Short ALTUS FIO Parasolowy który pogorszył swoje wyniki i oddał trzecie miejsce podium funduszowi Investor Ameryka Łacińska.Tymczasem zapraszam do zapoznania się z graficznym zestawieniem wyników opisanych w naszym raporcie.



1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min. 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 16.08.2016 to 57,37%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz inwestuje w akcje spólek posiadających siedzibę i wypłacających dywidendy na terenie Europy Środkowo- Wschodniej (przede wszystkim w Polsce) a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 16.08.2016 to 16,58%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Ameryka Łacińska

Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne papiery wartościowe emitentów mających siedzibę w krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru oraz Wenezuela. Inwestycje te dokonywane są za pośrednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Latin American Equities.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 16.08.2016 to 16,36%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj





Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego