Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (grudzień-Podsumowanie) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (grudzień-Podsumowanie)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniegrudzień

fot.pixabay.com

Kolejny rozdział podsumowań rocznych.Pora na fundusze zrównowazone które w 2016 roku charakteryzowały się dużą zmiennością i chwiejnością.Tegoroczny zwycięzca pojawił się w naszej wielkiej trójce dopiero w miesiącu sierpniu, jednak nie umniejsza to jego efektywności która stała na bardzo przyzwoitym poziomie.

Na początek trochę statystyk.W trakcie naszych analiz poddaliśmy ocenie 12 funduszy.Ich stopa zwrotu wahała się od 3 do 15%.Najczęściej w naszych rankingach pojawiał się fundusz Investor Zrównoważony, i to on został zwycięzcą spośród pozostałych funduszy.Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki

Miejsce pierwsze:Investor Zrównoważony
(stopa zwrotu w skali roku 14,55%)

Droga tego funduszu na szczyt była kręta i wyboista.Zaczał on pojawiać sie w naszych zestawieniach dopiero w okresie wakacyjnych często plasując się na 2 i 3 miejscu jednak na finiszu okazał się bezkonkurencyjny pomimo pogorszenia wyników względem poprzedniego miesiąca.Poniżej przedstawiam graficzny obraz wyników tegoż funduszu w skali roku.


Miejsce drugie:Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
(stopa zwrotu w skali roku 13,83%)

Fundusz ten pojawiał się w naszych zestawieniach od początku roku jednak bardzo często znikał z wielkiej trójki tak było np w miesiącu listopadzie gdy nie był wogóle obecny w trójce ale porównując wyniki z miesiącem pażdziernikiem gdy jego stopa zwrotu oscylowała w okolicach 7% warto dalej mieć ten fundusz na uwadze przy decyzjach inwestycyjnych.

Miejsce trzecie:PKO Strategicznej Alokacji
(stopa zwrotu w skali roku 11,80%)

Fundusz ten również wielokrotnie pojawiał się w naszych notowaniach jednak jego stopa zwrotu nie była tak imponująca jak konkurencji.Jednak wynik roczny można równiez uznać za bardzo przyzwoity.

Dla uzupełnienia podaje graficzny obraz wyników funduszy z ostatnich 3 miesięcy.


1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 14,55%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

2.Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz  zrównoważony inwestujący do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa  funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność  operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach  Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65% lokat mogą stanowić  tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. Do 20% aktywów  lokowana może być w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
  • Opłata za nabycie max 4,5%
  • Opłata za zarządzanie 2,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 13,83%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.PKO Strategicznej Alokacji

Do  100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa  Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4,49%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 11,80%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego