Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (wrzesień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecwrzesień

fot.pixabay.com

Końcówka pażdziernika więc zgodnie z naszą tradycją ten okres przeznaczamy na podsumowanie dokonań funduszy alternatywnych.Spoglądając na ich wyniki w poprzednim miesiącu można skwitować to jednym słowem zawód.Wszystkie fundusze opierające swój wzrost na inwestycjach w kruszec poniosły straty.Na taki stan rzeczy wpływ mogły mieć wybory prezydenckie w USA ponieważ w obecniej sytuacji niewielką przewagę posiada Hilary Clinton która jest zwolenniczką kontynuacji polityki liberalnej podobnej do prezydenta Obamy co pozytywnie wpływa na giełdę i walutę widać to po umocnieniu dolara.

Trump jest nieprzewidywalny a jego polityka wiążę się z destabilizacją światowych rynków gospodarczych.Jego wybór wpłynąłby na ucieczkę inwestorów ku bezpieczniejszym lokatom inwestycyjnym mowa oczywiście o kruszcu.A to wywindowałoby ceny funduszy alternatywnych do znacznych poziomów.

Ale wrócmy do naszego zestawienia.Największe straty poniósł lider czyli fundusz PKO Akcji Rynku Złota w miesiącu sierpniu notował stopę zwrotu na poziomie 96,01 by we wrześniu niechlubnie obniżyć loty i oferować zwrot na poziomie 59,02%.Pomimo znacznego spadku i tak fundusz ten jest liderem nie tylko wśród funduszy alternatywnych ale wśród pozostalych grup funduszy także akcyjnych.Drugie miejsce bez zmian podobnie jak to miało miejsce w miesiącu sierpniu dla Investor Gold Otwarty stopa zwrotu na poziomie 13,82% na ostatnim miejscu fundusz Pioneer Surowców i Energii z wynikiem 4,09%.
fot.pixabay.com

1.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 25.10.2016 to 59,02%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Gold Otwarty

Fundusz inwestuje od 70 do 100% aktywów w złoto za pośrednictwem funduszy DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metal Equities. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz instrumentów pochodnych bazujących na złocie. DWS Gold może również pośrednio inwestować w akcje spółek, które eksplorują, wydobywają, produkują lub przetwarzają metale szlachetne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 25.10.2016 to 13,82%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Surowców i Energii

Fundusz ten inwestuje do 50% aktywów w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w Pioneer Funds Austria - Gold Stock oraz do 50% w Pioneer Funds Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 25.10.2016 to 4,09%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego