Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (luty) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialuty

fot.pixabay.com

Kolejny miesiąc i kolejne zestawienia przed nami.Spoglądając na dokonania funduszy akcyjnych w miesiącu lutym, widać niewielkie wzrosty i cykliczność, jeśli chodzi o fundusze usadowione w czołowej trójce naszego rankingu.Na podium mamy zachowany status quo.Nie dochodziło do spektakularnych zmian i pojawienia się nowych graczy.


Był to miesiąc stabilnego wzrostu, jednak nie dało się tutaj odczuć hossy na polskiej giełdzie, co może zwiastować nadchodzącą korektę i pogorszenie wyników w marcu.Ale to już czas pokaże, gdyż na rynkach kapitałowych niczego pewnym być nie można.Wrócmy jednak do zestawienia.Miejsce pierwsze podobnie jak w poprzednim miesiącu dla funduszu Investor Rosja, który mógł pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 52,05%.


Miejsce drugie dla funduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych, który również zanotował wzrost z  47,90% w styczniu do 49,56% w lutym.

Miejsce trzecie również pozostało bez zmian a okupuje je Metlife Akcji Średnich Spółek, z wynikiem 47,93%.

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zobrazowanie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Investor Rosja

Polityka lokacyjna tego funduszu jest następująca.Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 52,05%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz ten inwestuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Budowa portfela inwestycyjnego funduszu opiera się na udziałowych papierach wartościowych które mogą stanowić od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 49,56%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 47,93%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego