Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (marzec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamarzec

fot.pixabay.com

Kwietniowe zestawienie czas zacząć.Przed inwestorami nowe nadzieje a przed nami kolejna lista zwycięskich funduszy.Poprzedni miesiąc był jak najbardziej korzystny dla inwestorów lokujących swoje oszczędności w fundusze akcyjne.Zresztą zobaczą to państwo w naszym rankingu.warto zaznaczyć iż nowym liderem naszego rankingu jest fundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych którego roczna stopa zwrotu wynosi na dzień dzisiejszy 14,23% co wobec poprzedniego miesiąca i funduszu PKO oznacza deklasację.

Poprzedni lider czyli PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny poprawił swoje wyniki i obecnie może pochwalić się roczną stopą zwrotu na poziomie 8,77% na trzecim stopniu podium ulokował się Caspar Akcji Tureckich debiutant w naszym zestawieniu.Obecnie może się pochwalić stopą zwrotu na poziomie 8,72% w skali roku.Szczegóły podałem poniżej.


1.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz inwestuje w akcje spółek wypłacających dywidendy z  siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w  Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie  akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50%  do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 18.04.2016 to 14,23%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min. 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 18.04.2016 to 8,77%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Caspar Akcji Tureckich

Budowa portfela lokacyjnego tego funduszu jest następująca.Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Turcji oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Turcję lub turecki bank centralny. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,50%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 18.04.2016 to 8,72%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego