Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (sierpień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniesierpień

fot.pixabay.com

Mamy końcówkę września więc pora na podsumowanie wyników funduszy zrównoważonych w okresie sierpniowym.Ponieważ rynek nie znosi przestojów stąd i w tym mamy rozstania i powroty.Z naszą wielką trójką żegna się (miejmy nadzieje że nie na długo) fundusz PKO Strategicznej Alokacji oraz Investor zabezpieczenia emerytalnego.

Natomiast do zestawienia powraca (zaznaczymy w wielkim stylu) fundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego.Co do wyników osiąganych na przestrzeni miesiąca przez omawiane fundusze to można jasno stwierdzić iż były więcej niż dobre.Lipcowy lider czyli fundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki który przynosił swoim klientom zwrot z inwestycji na poziomie 5,80 jeszcze poprawił swoje dokonania w sierpniu i postawił wysoko poprzeczkę konkurencji (stopa zwrotu na poziomie 9,75%).

Na miejscu drugim usadowił się fundusz Investor Zrównoważony który dosyć dawno nie gościł w czołowej trójce jednak dla osób które wnikliwie monitorują nasze comiesięczne zestawienia ten fundusz nie jest obcy.Jego wynik jest również znakomity (stopa zwrotu 6,31%).Co do wspomnianych wcześniej powrotów to własnie teraz przyszła pora na fundusz który gosćił w naszych rankingach w czerwcu i powrócił do wielkiej trójki w miesiącu sierpniu z bardzo dobrym wynikiem.

Mowa o funduszu Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego który był tylko nieznacznie gorszy od swojego konkurenta z miejsca drugiego.Fundusz ten osiągnał stopę zwrotu na poziomie 6,24%.Taki comeback to ja rozumiem.1.MetLife Zrównoważony Azjatycki

Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa pięciu funduszy z oferty PineBridge Funds oraz Franklin Templeton Investment Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi aktywa czterech z nich lokowane są w instrumenty dłużne i, w zależności od funduszu, ich tytuły mogą stanowić do 30% lub do 50% aktywów Amplico Zrównoważony Azjatycki. A piąty z funduszy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe rynku azjatyckiego i jego tytuły mogą stanowić do 40% aktywów.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 21.09.2016 to 9,75%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 21.09.2016 to 6,31%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz zrównoważony inwestujący do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,50%
 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 21.09.2016 to 6,24%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego