Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (czerwiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecczerwiec

fot.pixabay.com

Wobec obecnej sytuacji geopolitycznej, a w szczególności Brexitu duża ilość inwestorów postanowiła zawczasu ulokować swój kapitał w złoto i srebro.Obserwując wyniki osiągane przez metale szlachetne, widać gołym okiem że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę.Inwestycja w kruszec jest jednak okupiona dużym wkładem początkowym.Uncja złota to koszt 5700 zł a srebra 100 zł.Jednak jest inna droga która nie wymaga tak dużych nakładów finansowych i daje bardzo przyzwoite wyniki.

Mowa o funduszach alternatywnych, inwestujących w złoto.Nie jest to żadne Amber Gold ale legalna inwestycja nie pozbawiona oczywiście ryzyka.Postanowiłem przyjrzeć się bliżej dwóm ciekawym funduszom które spełniają warunki naszych zestawień.Osoby które już wcześniej miały do czynienia z naszymi co miesięcznym zestawieniami ,wiedzą o co chodzi.Pewnie zapytacie się dlaczego tylko dwa?.Ponieważ inne fundusze które zostały zlustrowane w trakcie badania rynku, nie spełniały naszych kryteriów.Albo wkład początkowy był zbyt duży,albo fundusze nie posiadały benchmarku, a nie o to chodzi.Poniżej umieściłem informacje o sprawdzonych funduszach.Decyzję inwestycyjną pozostawiam państwu:).

fot.pixabay.com

1.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 8.07.2016 to 72,81%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Gold Otwarty

Fundusz inwestuje od 70 do 100% aktywów w złoto za pośrednictwem funduszy DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metal Equities. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz instrumentów pochodnych bazujących na złocie. DWS Gold może również pośrednio inwestować w akcje spółek, które eksplorują, wydobywają, produkują lub przetwarzają metale szlachetne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 8.07.2016 to 18,44%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego