Fundusze inwestycyjne zrównoważone w które warto ulokować kapitał ranking (maj) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne zrównoważone w które warto ulokować kapitał ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeinwestycjeranking

fot.pixabay.com
Począwszy od tego miesiąca będę dla państwa publikował ranking najciekawszych funduszy zrównoważonych, które w ostatnich miesiącach dawały dobre lub bardzo dobre stopy zwrotu z inwestycji.W niedługim czasie pojawi się również ranking funduszy akcyjnych, jednak dzisiaj skupię się na przedstawieniu funduszy zbilansowanego ryzyka jak mówię o funduszach zrównoważonych.

Dla niewtajemniczonych fundusze o których będzie mowa, to instrumenty finansowe które składają się z kilku elementów, przeważnie mają konstrukcję parasolową część kapitału stanowią akcje,część obligację a pozostałą inne inwestycje np surowce.To tyle tytułem wstępu a teraz ranking.Warto wspomnieć iż w swoich zestawieniach opierałem się o najlepszą stopę zwrotu w ciągu roku, a kolejność została ustalona w sposób następujący od najbardziej zyskownych do mniej zyskownych.

1.Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony

Opisany fundusz może się pochwalić roczną stopą zwrotu na poziomie 14,14% co jest znakomitym wynikiem czego dowodem jest nagroda Alfa przyznawana za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych.
Polityka lokacyjna kapitału opiera się na inwestycjach w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Udział akcji w aktywach Subfunduszu może wynosić od 40% do 65%.Pozostałe inwestycje to dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Można nabyć tutaj

2.ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony

Pozycja druga w naszym zestawieniu i wynik również nienajgorszy bo 6,64% w skali roku.Fundusz buduje swój potencjał w oparciu o akcje, jak i inne papiery wartościowe. Średnio 50% powierzonych środków jest inwestowanych w instrumenty finansowe o charakterze wierzycielskim. Są to głównie różnego rodzaju papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Pozostałe środki lokuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie
 1. od 0 do 9999 3,5%
 2. od 10000 do 24999 2,5%
 3. od 25000 do 49999 2%
 4. od 50000 do 99999 1,75%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Można nabyć tutaj

3.Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony

Ostatnia pozycja na naszym podium.Oferta funduszu Arki dała swoim inwestorom zarobić 6,06% w skali roku.Fundusz lokuje od 30 do 70 % kapitału w akcje a pozostałą część w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie
 1. od 0 do 4999 3%
 2. od 5000 do 9999 2,5%
 3. od 10000 do 49999 2%
 4. od 50000 do 99999 1,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,40%
 • Można nabyć tutaj

Życzę udanych inwestycji;)
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego