Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (styczeń) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniastyczeń

fot.pixabay.com

Nowy rok i nowe wyzwania przed nami.Możemy obiecać wam jedno będziemy starać się robić analizy jeszcze lepsze i dokładniejsze i oczywiście z dużym zyskiem dla naszych odbiorców.A inwestycjom w fundusze akcyjne w tym roku powinna sprzyjać sytuacja na giełdzie i panująca na rynku hossa.Tak dobrze nie było na GPW od dobrych kilku lat.Wiele spółek daje zarobić naprawdę przyzwoite pieniadze a pozostają jeszcze spólki niedoszacowane których wartość jest o wiele wiele większa.


Sytuacja na giełdzie nie mogła pozostać bez wpływu na wyniki funduszy inwestycyjnych które bardzo często dobierają do swojego portfela akcje spółek z krajowego indeksu.Zatem przejdzmy do pierwszych w tym roku zestawień za miesiac styczeń.Pozycję lidera obronił fundusz Investor Rosja (stopa zwrotu 51,6%) któremu wyrażnie sprzyja ożywienie na rynku rosyjskim.Patrząc na obecną dynamikę tegoż funduszu jest on niemal pewnym kandydatem do pierwszej trójki w przyszłym miesiącu.


Miejsce drugie również pozostaje bez zmian względem grudnia i tutaj również mamy do czynienia ze wzrostem i to jakim.PZU Akcji Spółek Dywidendowych zanotował znaczną poprawę wyników z 33,72% na 47,9% .Na miejscu trzecim natomiast plasuje się fundusz Metlife Akcji Średnich Spółek którego wyniki również są bardzo przyzwoite (stopa zwrotu 46,05%).


Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zobrazowanie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Investor Rosja

Polityka lokacyjna tego funduszu jest następująca.Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 51,6%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz ten inwestuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Budowa portfela inwestycyjnego funduszu opiera się na udziałowych papierach wartościowych które mogą stanowić od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 47,90%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 46,05%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego