Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (wrzesień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniewrzesień

fot.pixabay.com

Kolejna grupa funduszy przed nami.Tym razem na tapetę bierzemy fundusze zrównoważone.W trakcie przeprowadzania analizy rynku, można było zauważyć analogiczne, do grupy instrumentów akcyjnych pogorszenie wyników.I nie jest to pierwszy raz, gdy mamy do czynienia z podobnym procederem.A to wszystko przez wzajemne zależności między grupami.


W skład funduszy zrównoważonych bardzo często wchodzą również akcje, co odbija się póżniej na ich wynikach w przypadku załamania rynku akcji.Jak już pisałem w poprzednim zestawieniu, i nadal podtrzymuje swoje zdanie, że to nie jest dobry okres do inwestycji w instrumenty podwyższonego ryzyka, jakimi bez wątpienia są fundusze inwestycyjne akcji, zrównoważone i absolutnej stopy zwrotu.Jednak jak zawsze decyzja inwestycyjna należy do Państwa.Przejdzmy zatem do oceny najlepszej trójki, w miesiącu wrześniu.


Już od kilku miesięcy miejsca na podium rozdają między sobą fundusze z grupy Investors oraz Allianz.Nie inaczej było i w miesiącu wrześniu.Pozycję lidera pomimo pogorszenia swoich wyników obronił Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali 12 miesięcznej na poziomie 14,40% w miesiącu sierpniu 19,50%).


Pozycja druga dla funduszu Allianz Dynamiczna Multistrategia, który osiągnął stopę zwrotu w skali 12 miesięcznej na poziomie 8,70% w miesiącu sierpniu stopa wynosiła 10,80%).Identyczne wyniki osiągnął fundusz który uplasował się na pozycji trzeciej, a mianowicie Investor Zabezpieczenia Emerytalnego ,który również pogorszył swoje wyniki względem sierpnia (stopa zwrotu w sierpniu wynosiła 11,40%).Wygląda na to że cały rynek TFI przeżywa obecnie ciężkie chwile, co widać dobitnie po likwidacjach funduszy Altus,Trigon i odpływie środków z tej grupy inwestycji.Oby przyszłość rysowała się w lepszych barwach, na co wpływ może mieć uruchamiany w niedługim czasie program PPK.


Miejsce  pierwsze dla funduszu Investor Zrównoważony, którego pozycja wydaje się  niezagrożona.Zrównoważony mógł się pochwalić stopą zwrotu w skali 12  miesięcznej na poziomie 19,50%.Pozycja  druga podobnie jak w lipcu dla Investora Zabezpieczenia Emerytalnego,  który odnotował również poprawę wyniku względem lipca (stopa zwrotu w  skali 12 miesięcznej do 11,40%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział  akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem  sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości  aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne  papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2018 to 14,40%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj2.Allianz Dynamiczna Multistrategia

Fundusz  inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic  Multi Asset Strategy 75. Pozostała część aktywów może być inwestowana w  dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego,  jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu  źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego  portfela obejmującego w 75% globalne rynki akcji i w 25% rynki  średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,50%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2018 to 8,70%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj3.Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Nie  mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery  wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,50%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2018 to 8,70%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego