Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (pażdziernik) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecpażdziernik

fot.pixabay.com

Kończymy kolejny miesiąc podsumowując dokonania funduszy alternatywnych, i po raz kolejny nic nie wiemy.Tak można w krótkich słowach ocenić bieżący przebieg zdarzeń na rynkach kapitałowych.Wybory prezydenckie w Stanach Zjednaczonych, wypowiedzi Donalda Trumpa i jego zwycięstwo na zdrowy rozsądek wskazywało na panikę na rynkach akcji, oraz skierowanie inwestorów w kierunku alternatywnych instrumentów finansowych takich jak frank czy kruszec.

Tymczasem okazało się że nowy prezydent odegrał znakomite show przed społeczeństwem, by zdobyć poparcie wyborców, a następnie całkowicie zmienił front i wprowadził rynki kapitałowe w euforię.Kilka godzin po wyborach cena kruszcu rosła jak na drożdzach, a wystarczyło tylko kilka dni by trend się zmienił.Nastawienie Trumpa okazało się bardziej liberalne, a dolar i giełda zaczeły wyznaczać nowe maksima.Ostatnie wyniki na WallStreet są tego dobitnym przykładem.Po raz kolejny sprawdziła się maksyma że na rynkach finansowych, nie można być niczego pewnym.

Wróćmy jednak do naszego zestawienia.Powiem pokrótce że fundusze okupujące miejsca 1 oraz 2 ,czyli odpowiednio fundusz PKO Akcji Rynku Złota oraz Investor Gold Otwarty pogorszyły swoje wyniki względem miesiąca września pierwszy zanotował spadek z 59,02 na 53,77 ,natomiast drugi z 13,82 na 11,20, na miejscu trzecim pojawił się po raz pierwszy fundusz BPH Globalny Żywności i Surowców, którego stopa zwrotu w miesiącu pażdzierniku wynosiła 8,58%.Poniżej przedstawiłem graficzny obraz wyników omawianych funduszy.
fot.pixabay.com

1.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.11.2016 to 53,77%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Gold Otwarty

Fundusz inwestuje od 70 do 100% aktywów w złoto za pośrednictwem funduszy DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metal Equities. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz instrumentów pochodnych bazujących na złocie. DWS Gold może również pośrednio inwestować w akcje spółek, które eksplorują, wydobywają, produkują lub przetwarzają metale szlachetne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.11.2016 to 11,20%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.BPH Globalny Żywności i Surowców

Min. 50% aktywów inwestuje w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.11.2016 to 8,58%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego