Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (marzec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemarzec

fot.pixabay.com

Pora na kolejne zestawienia.Tym razem pod lupę weżmiemy fundusze zrównoważone.Pierwsze spostrzeżenia pod dokonaniu wstępnego przeglądu grupy mówią jedno zadyszka.Wszystkie fundusze które poddaliśmy analizie poniosły straty.Najmniejszą zanotował lider czyli Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku 23,18%).Przypomnę że w lutym fundusz ten mógł pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 25,34% ,więc chwilowy spadek nie musi oznaczać wielkich przetasowań i zwiastunów pogorszenia zyskowności, gdyż w styczniu stopa zwrotu była jeszcze niżej.


Drugie miejsce pozostaje bez zmian.PZU Zrównoważony zanotował spore tąpnięcie, względem lutego. Spadek z 24,21% do 17,04%.Z podium pożegnał się PKO Zabezpieczenia Emerytalnego ustępując miejsca debiutantowi funduszowi Caspar Globalny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 15,21%).Grupa CasparTFI została założona przez byłych członków TFI WBK oraz wykwalifikowanych specjalistów nagradzanych wielokrotnie przez prasę branżową nagrodą Złotych Portfeli.


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 23,18%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 17,04%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.Caspar Globalny

Fundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,5%
  • Opłata za zarządzanie 1,95%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 15,31%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego