Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniekwiecień

fot.pixabay.com

Przed nami zestawienie funduszy zrównoważonych, które poruszają się mniej więcej w takim samym trendzie jak grupa instrumentów akcyjnych.W notowaniach dochodziło do niewielkich przetasowań na pozycjach 1 oraz 2.Do trójki powrócił po kilku miesiącach nieobecności Investor Zabezpieczenia Emerytalnego.Przejdzmy zatem do analizy.


Na miejscu pierwszy uplasował się Investor Zrównoważony, który odnotował poprawę wyników w stosunku miesiąc do miesiąca.Przypomnijmy że w marcu fundusz ten oferował swoim klientom stopę zwrotu na poziomie 10,81% w skali roku ,a obecna stopa zwrotu wzrosła i wynosi 13,30%.Na miejscu drugim znalazł się fundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, którego klienci nie mają już tak wielkich powodów do zadowolenia.Fundusz ten odnotował spadek zyskowności w stosunku do miesiąca marca z 13,30% do 11,33%.


Ostatnie miejsce na podium dla funduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, który powraca do naszych notowań po dość długim rozbracie.Investor odnotował wzrost zyskowności w skali miesiąca i jego stopa zwrotu na dzień 30 kwietnia wynosiła 8,35%.


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 to 13,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds China Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Strategic Income. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 to 11,33%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,50%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 to 8,35%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj





Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego