Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (sierpień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniasierpień

fot.pixabay.com

Minął miesiąc od ostatniego zestawienia funduszy akcyjnych godnych polecenia.Spoglądając wstecz można stwierdzić, iż czołowa grupa którą co miesiąc poddajemy analizie trzyma się bardzo mocno.W naszym rankingu doszło do niewielkich przetasowań.Miejsce pierwsze nadal okupuje fundusz należący do grupy PKO, a mianowicie PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny.Jego efektywność nadal jest bardzo dobra pomimo ciut gorszych wyników względem lipca, (stopa zwrotu w lipcu to 57,37%) ,obecnie 55,01%.Fundusze które w miesiącu lipcu okupowały miejsca drugie oraz trzecie, zamieniły się miejscami na podium.Investor Ameryki Łacińskiej czyli laureat trzeciego miejsca w lipcu z wynikiem 16,36%, obecnie znacznie poprawił swoją skuteczność i ulokował się na drugiej pozycji z wynikiem 24,30% co jest bardz dobrym wynikiem zważywszy na obecną sytuację polityczną i gospodarczą na terenach Ameryki Południowej.Na miejsce trzecie spadł fundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych ( w lipcu 16,58%) obecnie 23,90% więc strata do miejsca drugiego jest znikoma tymczasem zapraszam do zapoznania się z graficznym obrazem naszych trzymiesięcznych porównań.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min. 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.09.2016 to 55,01%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Ameryka Łacińska

Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne papiery wartościowe emitentów mających siedzibę w krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru oraz Wenezuela. Inwestycje te dokonywane są za pośrednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Latin American Equities.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.09.2016 to 24,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz lokuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.09.2016 to 23,90%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego