Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (czerwiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniaczerwiec

fot.pixabay.com

Rozpoczyna się kolejny miesiąc, a dla nas kolejny okres podsumowań w trakcie którego będziemy sprawdzać wyniki funduszy grup akcyjnych, pieniężnych i dłużnych.Zgodnie z przyjętymi zasadami nasze działania rozpoczniemy od funduszy akcyjnych, które w ostatnim czasie fundowały swoim klientom prawdziwą huśtawkę nastrojów.Cała grupa skupiająca się na rynku akcyjnym wydaje się bagatelizować następstwa konfliktu celnego między Chinami a Ameryką.


Widać to po notowaniach za oceanem, co trochę przypomina rok 2007 gdzie giełda pięła się w górę aż do spektakularnego upadku a ponieważ sytuacja lubi się powtarzać a rynek co rusz dostarcza nam negatywne dane a wyceny spółek są rekordowo wysokie, co nie ma nic wspólnego z ich rzeczywistą wartością rynkową, stąd widmo krachu prędzej czy póżniej zajrzy nam w oczy.Kiedy to nastąpi.Pewnie jak zwykle dowiemy się o tym jako ostatni.


Tymczasem przedstawię Państwu obecną sytuację funduszy akcyjnych, które w ostatnim okresie prezentują się nadwyraz dobrze, o czym świadczy niezmienna obecność opisywanej trójki w przeciągu 3 miesięcy.Miejsce pierwsze dla Inwestora Nowych Technologii (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 28,98%).Pozycja druga dla funduszu Skarbca Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 27,56%).


Ostatnim miejscem na podium podobnie jak w miesiącu maju zadowolić się musiał Skarbiec Top Brands (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,10%).
Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Investor Nowych Technologii

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2018 to 28,98%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj


2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2018 to 27,56%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj


3.Skarbiec Top Brands

Fundusz ten inwestuje w akcje spółek które wyróżniają się dużą przewagą nad konkurencją.i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2018 to 23,10%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego