Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (listopad) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanielistopad

fot.pixabay.com

Kolejna porcja notowań przed nami.Tym razem analizie poddamy funduszy zrównoważone.Ich rezultaty w poprzednim miesiącu były znakomite a wszystko dzięki znakomitym nastrojom nie tylko na giełdach amerykańskich ale i europejskich w tym polskiej.W Stanach giełda biła swoje maksima co przyniosło pozytywny oddzwięk również na rodzimym rynku.

Wprawdzie doszło w zestawieniach do sporych przetasowań ale jeden fundusz niezmiennie od 3 miesięcy lokuje się w czołowej trójce.Mowa tutaj o funduszu Investor Zrównoważony który wprawdzie nie objął palmy pierwszeństwa w naszym rankingu ale zanotował znakomity progres wyników.Obecna stopa zwrotu wynosi aż 15,29% (w pażdzierniku zaledwie 5,55%).Nowym liderem został fundusz z grupy PZU a mianowicie PZU Zrównoważony który również zyskał i to znacznie więcej niż poprzednik.Obecna stopa zwrotu to 15,61%.Na miejscu trzecim uplasował się fundusz PKO Strategicznej Alokacji  który był już obecmy w naszych zestawieniach kilka miesięcy temu.Obecna stopa zwrotu to 14,26%.1.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 15.12.2016 to 15,61%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 15.12.2016 to 15,29%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

3.PKO Strategicznej Alokacji

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4,49%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 15.12.2016 to 14,26%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego