Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (sierpień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecsierpień

fot.pixabay.com

Wrzesień zbliża się do końca więc pora na kolejną porcję zestawień.Tym razem za miesiąc sierpień.Spoglądając na wyniki naszych funduszy mamy w zasadzie sytuację niezmienną.Czołowa grupa nie dopuszcza konkurencji, gdyż ich wyniki są nadwyraz dobre.Fundusz PKO Akcji Rynku Złota poprawił ponownie swoje wyniki względem lipca z 91,48% na 96,01%, co jest świetnym wynikiem.

Ciekawe czy do końca roku stopa zwrotu przekroczy poziom 100%.Drugie miejsce niezmiennie okupuje fundusz Investor Gold Otwarty, który również poprawił wyniki, wprawdzie nie były one aż tak imponujące jak rezultaty poprzednika, jednak poprawa stopy zwrotu z 18,90% na 22,60% jest również bardzo dobrym wynikiem.Trzecie miejsce na podium również pozostało niezmienne względem lipca, i pozostaje na nim nadal fundusz Pioneer Surowców i Energii który jednak nieco obniżył loty.Pogorszenie zyskowności z 6,74% na 6,47% może budzić lekkie niepokoje ale może być również podstawą do zmiany wyników w przyszłości oby na lepsze.Tymczasem zapraszam do graficzych zestawień bieżących wyników opisywanych funduszy.fot.pixabay.com

1.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 23.09.2016 to 96,01%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Gold Otwarty

Fundusz inwestuje od 70 do 100% aktywów w złoto za pośrednictwem funduszy DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metal Equities. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz instrumentów pochodnych bazujących na złocie. DWS Gold może również pośrednio inwestować w akcje spółek, które eksplorują, wydobywają, produkują lub przetwarzają metale szlachetne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 23.09.2016 to 22,60%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Surowców i Energii

Fundusz ten inwestuje do 50% aktywów w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w Pioneer Funds Austria - Gold Stock oraz do 50% w Pioneer Funds Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 23.09.2016 to 6,47%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego