Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (sierpień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniasierpień

fot.pixabay.com

Lato za nami, a przed nami kolejna porcja zestawień.Pierwszą grupą którą poddamy analizie, będą fundusze akcyjne.Omawiana grupa odnotowała w sierpniu bardzo dobre wyniki, które w pewien sposób przeczą negatywnym czynnikom makro na rynkach światowych, a tych zamiast ubywać przybywa z każdym miesiącem coraz więcej.

Amerykańscy inwestorzy co rusz wprowadzają indeksy za oceanem na szczyty, by następnie lekko je korygować co wskazuje na pewne niepokoje i oczekiwanie na wrześniową obniżkę stóp procentowych o min 25 pkt, jednak obecne wypowiedzi szefa Fed na to nie wskazują.Jeśli nie dojdzie do obniżenia stóp, może dojść do paniki, gdyż duża część wyników poszczególnych spółek już zdyskontowała przyszłe obniżenie stóp, co jeszcze nie jest faktem.

Jednak wojna celna między USA a Chinami wydaje się coraz bardziej zaogniać, co widać w początkowych zwiastunach recesji w USA m.in obniżeniu ilości nowych etatów na rynku pracy poniżej prognoz.Do tego dochodzi odwrócenie krzywej rentowności, co jest kolejnym symptomem zwiastującym spowolnienie gospodarcze.Niepokój wśród inwestorów obrazuje również, wzrastająca ilość lokacji kapitału prywatnego w złoto i srebro oraz ucieczka z giełdy.

Jednak kiedy dokładnie nastąpi załamanie rynku tego nie wie nikt.Przejdzmy zatem do wyników funduszy akcyjnych w sierpniu.Na pozycji pierwszej uplasował się podobnie jak w lipcu Investor Ameryka Łacińska (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 46,06%).Na miejscu drugim niespodzianka, fundusz Santander Akcji Tureckich (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,61%).Ostatni stopien podium dla funduszu Investor Rosja (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,30%).

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Investor Ameryka Łacińska

Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Deutsche Invest I Latin American Equities. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek z państw zaliczanych do krajów Ameryki Łacińskiej, w szczególności z Brazylii, Meksyku, Chile, Argentyny i Peru.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 to 46,06%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj2.Santander Akcji Tureckich

Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynku tureckiego i lokuje swoje aktywa w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Turcji. Nie więcej niż 34% swoich aktywów subfundusz może inwestować w lokaty inne niż wskazane powyżej.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 to 23,61%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj3.Investor Rosja

Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły  uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe  rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i  inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do  dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 to 23,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego