Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (styczeń) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniestyczeń

fot.pixabay.com

Pora na drugą grupę funduszy, którą jak co miesiąc poddajemy analizie.Mowa o funduszach zrównoważonych ,wśród których doszło do znacznie mniejszych przetasowań niż w przypadku funduszy akcyjnych, pomimo ścisłego związku obu grup.Jeśli chodzi o pierwszą trójkę, to warto zaznaczyć iż w naszym notowaniu pojawił się nowy gracz.Mowa o funduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 22,47%).I od razu zanotował wejście smoka plasując się na pozycji pierwszej.


Fundusz ten skupia się na lokowaniu kapitału w akcje spółek mających siedzibę, lub zarejestrowanych w Chinach lub Hongkongu oraz subfundusz obligacyjny Pioneer Funds Strategic Income.Pozycja druga dla funduszu Investor Zrównoważony, który zanotował niewielki wzrost względem miesiąca grudnia (stopa zwrotu na poziomie 19,12%).Na miejscu trzecim uplasował się PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E który zanotował niewielki spadek względem miesiąca grudnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 18,69%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Subfundusz o charakterze zrównoważonym. Inwestuje nie mniej niż 40% wartości aktywów netto w subfundusze
Pioneer Funds. Są to przede wszystkim: Pioneer Funds China Equity, który inwestuje w akcje spółek mających
siedzibę lub zarejestrowanych w Chinach lub Hongkongu oraz subfundusz obligacyjny
Pioneer Funds Strategic Income. Każdy z nich może stanowić maksymalnie 50% aktywów. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusmoże lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe.
Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumentyfinansowe denominowane w walutach obcych.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 to 22,47%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 to 19,12%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 to 18,69%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego