Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (styczeń) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniestyczeń

fot.pixabay.com

Pora na fundusze zrównoważone którym również udzieliła się się hossa na rynku giełdowym.W czołówce doszło do niewielkich przetasowań.Fundusz investor Zrównowazony który w grudniu okupował miejsce pierwsze z wynikiem 14,55% obecnie ulokował się na miejscu drugim z bardzo dobrym wynikiem (stopa zwrotu na poziomie 22%).Jego miejsce na czele zajął fundusz PZU Zrównoważony którego wyniki były nieznacznie lepsze.


Przypomnijmy że w grudniu fundusz ten nie był obecny w czołówce i powraca po nowym roku w wielkim stylu (stopa zwrotu na poziomie 22,3%).Miejsce trzecie natomiast dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E.Fundusz ten pojawiał się wielokrotnie w naszych zestawieniach w roku 2016.Widać że jego obecność w poprzednich okresach nie jest dziełem przypadku.Obecnie PKO może pochwalić się roczną stopą zwrotu na poziomie 18,66%.


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 22,30%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 22,00%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj

3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych  funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów  mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków  może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 1,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 18,66%
  • Ryzyko inwestycyjne (2)
  • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego