Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (styczeń) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniastyczeń

fot.pixabay.com

Po dokonaniu podsumowań roku ubiegłego na rynku funduszy, pora rozpocząć nowy rozdział, i zgodnie z tradycją rozpocząć zestawienia od funduszy akcyjnych, które w miesiącu styczniu notowały nowe rekordy.Wprawdzie końcówka stycznia wiązała się z korektą, którą na polską giełdę przywiała zniżka na amerykańskich indeksach,jednak jak pokazuje obecna sytuacja, był to ledwie krótki epizod po którym światowe giełdy odzyskały wigor w tym również WIG 20.


Wróćmy jednak do funduszy akcyjnych, wśród których nie obyło się bez przetasowań.Z pozycją pierwszą pożegnał się zeszłoroczny zwycięzca Novo Akcji, dla którego zabrakło miejsca nawet w pierwszej trójce.Za to całe podium zostało zajęte przez fundusze z grupy Skarbiec.Swego czasu pisaliśmy o roszadach kadrowych w omawianej grupie.Po kilku miesiącach widać iż zmiany zadziałały na korzyść, a teraz fundusz zbiera laury.Miejsce pierwsze dla funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 41,3%).


Druga lokata dla Skarbiec Top Brands (stopa zrotu w skali roku na poziomie 41%).Na trzecim stopniu podium ulokował się Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,06%).


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 to 41,3%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Top Brands

Fundusz ten inwestuje w akcje spółek które wyróżniają się dużą przewagą nad konkurencją.i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 to 41%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych  i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może  być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i  średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery  wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 to 38,06%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego