Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (wrzesień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniewrzesień

fot.pixabay.com

Kolejna porcja analiz przed nami.Tym razem zajmiemy się funduszami zrównowazonymi.I jak co miesiąc mamy do czynienia z niespodzianką.Mowa a funduszu MetLife Zrównoważony Azjatycki który jeszcze do niedawna piastował miejsce pierwsze naszego zestawienia obecnie spadł na miejsce drugie.Przypominam że w miesiącu sierpniu fundusz ten mógł pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 9,75%.

Jego miejsce na szczycie zajął debiutant w naszych rankingach fundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu którego nie gościliśmy wcześniej w naszej rubryce funduszy zrównoważonych.Nowy lider moze pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 8,03%.Wpływ na taki stan rzeczy może mieć polityka inwestycyjna tego funduszu.Mowa  o lokowaniu kapitału znaczej części kapitału w dłużne papiery wartościowe.

Drugie miejsce w naszych zestawieniach dla wspomnianego wcześniej funduszu Azjatyckiego który pogorszył swoje wyniki względem poprzedzającego miesiąca z 9,75% w sierpniu na  6,78% we wrześniu.
1.Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Fundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które koncentrują się na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym i/lub akcje dopuszczone do obrotu na takim rynku, realizują politykę absolutnej stopy zwrotu lub naśladują indeksy rynków zorganizowanych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 0%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.10.2016 to 8,03%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj

2.MetLife Zrównoważony Azjatycki

Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa pięciu funduszy z oferty PineBridge Funds oraz Franklin Templeton Investment Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi aktywa czterech z nich lokowane są w instrumenty dłużne i, w zależności od funduszu, ich tytuły mogą stanowić do 30% lub do 50% aktywów Amplico Zrównoważony Azjatycki. A piąty z funduszy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe rynku azjatyckiego i jego tytuły mogą stanowić do 40% aktywów.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.10.2016 to 6,78%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.10.2016 to 6,53%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego