Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniakwiecień

fot.pixabay.com

Wiosna na dobre zagościła przyroda rozkwita, więc pora by i nasze oszczędności zaczęły kwitnąć i wzrastać.To tak tytułem wstępu, ale mówiąc całkowicie poważnie co marka to marka.Mowa tutaj o funduszach które cyklicznie pojawiają się na czele naszego zestawienia.Mowa o funduszach PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny, oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych.Widać gołym okiem że polityka inwestycyjna przytoczonych funduszy jak i zarządzanie nimi jest znakomite.Nie przez przypadek fundusze te są bardzo częstymi gości na podium w naszym rankingu.

PKO poprawił swoje wyniki względem miesiąca poprzedzającego z 8,77% na 13,22%, natomiast PZU pogorszył wprawdzie swoje wyniki, ale i tak są one wciąż dobre z 14,23% w marcu do 11,22%.Piszemy o stałych bywalcach naszego zestawienia jednak niesłusznie pomijamy lidera czyli ALTUS Short ALTUS FIO Parasolowy.Fundusz ten osiągnał stopę zwrotu w skali roku na poziomie 22,82%.Co jest wynikiem nadwyraz imponującym, jednak warto również wspomnieć iż ALTUS Short, nie pojawiał się wcześniej w naszym zestawieniu co może wnioskować brakiem regularności.Jestem ciekawy czy czołowa pozycja jest pisana temu funduszowi, czy będzie to tylko miesięczny epizod.Czas pokaże.


1.ALTUS Short ALTUS FIO Parasolowy

Fundusz opiera swoje wzrosty na zmianach indeksu WIG20 short. W tym celu zajmuje pozycję równoważną od 50% do 100% wartości aktywów w pozycji krótkiej w kontraktach na indeks WIG20. Pozostałe aktywa lokowane są w instrumenty udziałowe (do 20%), instrumenty dłużne (do 90%) oraz depozyty (do 25%).

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 10.05.2016 to 22,82%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min. 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 10.05.2016 to 13,22%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz inwestuje w akcje spólek posiadających siedzibę i wypłacających dywidendy na terenie Europy Środkowo- Wschodniej (przede wszystkim w Polsce) a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 10.05.2016 to 11,22%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego