Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (listopad) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanielistopad

fot.pixabay.com

Kolejna grupa funduszy przed nami.Spoglądając na fundusze akcyjne, i porównując ich wyniki z obecnie omawianymi funduszami zrównoważonymi, widać pewien progres w wynikach.Jednak obecna sytuacja, nadal nie pozwala nam osiąść na laurach, i ogłosić iż stany zapalne na rynkach zostały wyleczone, i teraz pozostanie nam tylko zbieranie śmietanki i wypatrywanie wielkich stóp zwrotu.


Jak już pisałem przy poprzedniej analizie, nadal mamy wiele negatywnych czynników makroekonomicznych na rynkach, i z pewnością znajdzie to swoje odzwierciedlenie w przyszłych wynikach, zarówno wśród funduszy akcyjnych jak i zrównoważonych.Chciałbym również zaznaczyć iż  w przyszłym miesiącu, dokonamy rocznego podsumowania, w trakcie którego wybierzemy najlepszy fundusz zrównoważonego w skali roku.


Przejdzmy zatem do oceny najlepszej trójki w miesiącu listopadzie.Miejsce pierwsze dla Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego.Fundusz ten odnotował poprawę wyników w stosunku do poprzedniego miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,68%).Pozycja druga dla  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E który powrócił do naszego zestawienia po dłuższej nieobecności (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,23%).Na ostatnim stopniu podium ulokował się Investor Bezpiecznego Wzrostu który pogorszył swoje wyniki względem pażdziernika (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 1,88%).

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz zrównoważony inwestujący minimum 70% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,50%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 to 3,68%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1%
 • Opłata za zarządzanie 0,80%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 to 3,23%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutaj3.Investor Bezpiecznego Wzrostu

Nie mniej niż 80% aktywów funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków w obligacje skarbowe, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne emitowane przez największe polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW. Do 20% lokat mogą stanowić instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 0%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 to 1,88%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego