Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (maj) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemaj

fot.pixabay.com

Tym razem analizie poddamy grupę funduszy zrównoważonych.W miesiącu maju nie dochodziło do spektakularnych roszad w zestawieniu.Zarówno Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 22,84%) jak i Novo Zrównoważonego Wzrostu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 22,90%) zanotowały zbliżone wyniki przy czym ten drugi poprawił swoją efektywność względem kwietnia a pierwszy nieznacznie pogorszył.Na miejscu trzecim mamy status quo.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050E (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 18,80%) również zanotował niewielki spadek jednak porównując obecne wyniki funduszu z grupy PKO z wynikami osiąganymi w poprzednich latach możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 22,84%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 2%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 22,90%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 1,40%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 18,80%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego