Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (czerwiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanieczerwiec

fot.pixabay.com

Sezon wakacyjny w pełni ale u nas nie ma przerwy w analizach.Przed nami kolejna porcja zestawień.I amamy wiele zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem.Spośród funduszy które wystepowały na naszej liście w miesiącu maju ostał się tylko PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020E.Pozostałe wypadły poza trójkę.Zresztą wyniki funduszu PKO nie powalają na kolana.Fundusz ten obniżył loty i obecnie oferuje swoi klientom stopę zwrotu na poziomie 2,89% ( w poprzednim miesiącu było to 3,5%).

Co do pozostałych miejsc naszego rankingu to mamy nowego lidera a jest nim fundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego z wynikiem 3,98%.Jest to swoisty comeback tego funduszu gdyż pojawiał się on już w naszych zestawieniach w roku poprzednim.Trzecie miejsce na naszej comiesięcznej liście zajął fundusz PKO Strategicznej Alokacji z wynikiem 2,15%.Szczególy związane z notowaniami oraz opisy funduszy zostały przedstawione poniżej.
1.Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz zrównoważony inwestujący do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 26.07.2016 to 3,98%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 26.07.2016 to 2,89%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutaj

3.PKO Strategicznej Alokacji

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 26.07.2016 to 2,15%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego