Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (marzec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamarzec

fot.pixabay.com

Początek kwietnia to okres podsumowania wyników funduszy akcyjnych w miesiącu poprzednim.Zanim przejdziemy do analizy pierwszej trójki, warto na chwilę spojrzeć na cały rynek akcyjny w ostatnim czasie.Fundusze bazujace na akcjach, notują kolejne odpływy kapitałowe.Inwestorzy wyrażnie czują obawy ,związane z obecną przepychanką na linii Waszyngton Pekin.


Jak pokazuje historia, wojny celne nie są korzystne i tak naprawdę nie służą wzrostowi gospodarczemu oraz zamykają rynek, co w dłuższej perspektywie odbija się negatywnie na obu stronach konfliktu, a także na postronnych obserwatorach.Przejdzmy zatem do comiesięcznych notowań funduszy.Pierwsza trójka od trzech miesięcy bez zmian.Dominacja funduszy SKARBCA nie podlega dyskusji.Widoczne jest tylko wewnętrzne rozdanie między zainteresowaną trójką.Ich wyniki podobnie jak całej grupy funduszy akcyjnych ulegają pogorszeniu.


Od trzech miesięcy widać stopniowy spadek zyskowności.Jest to istotna wskazówka dla inwestorów by przeczekać obecną sytuację, poczekać na rozwój wydarzeń, a następnie w przypadku pozytywnych zmian makroekonomicznych ponownie wejść na rynek.Miejsce pierwsze dla Skarbiec Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 27,01%).

Na pozycji drugiej plasuje się Skarbiec Top Brands, który podobnie jak poprzednik odnotował spadek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,05%).Trzecie miejsce dla Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 21,65%).


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2018 to 27,01%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Top Brands

Fundusz ten inwestuje w akcje spółek które wyróżniają się dużą przewagą nad konkurencją.i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2018 to 23,05%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych  i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może  być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i  średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery  wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2018 to 21,65%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego