Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (lipiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (lipiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialipiec

fot.pixabay.com

Rozpoczynamy kolejny miesiąc z funduszami, i jak zwykle na pierwszy ogień pójdą instrumenty akcyjne.Pomimo wielu negatywnych czynników makro (spowolnienie gospodarcze w Niemczech,Konflikt celny na linii USA-Chiny załamanie gospodarcze w Argentynie,Brexit za rogiem,Załamanie rynku metalurgicznego i wydobywczego (węgiel)), niektóre fundusze akcyjne radzą sobie nadzwyczaj dobrze.


Jednak nadal uważam iż kryzys gospodarczy to niezbyt odległa kwestia, a gdy nastąpi dojdzie do znacznych wahnięć na rynkach kapitałowych na czele z rynkiem akcyjnym.Stąd pomimo bardzo dobrych wyników, zalecam zdrowy rozsądek, i nie inwestowanie całości kapitału w ten rodzaj aktywów.Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki miesiąca lipca.Na pozycji pierwszej uplasował się fundusz Investor Ameryka Łacińska (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 39,34%.Lokata druga dla funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,48%).Ostatni stopień podium dla Investor Rosja stopa zwrotu w skali roku na poziomie 16,60%).


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Investor Ameryka Łacińska

Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Deutsche Invest I Latin American Equities. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek z państw zaliczanych do krajów Ameryki Łacińskiej, w szczególności z Brazylii, Meksyku, Chile, Argentyny i Peru.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 to 39,34%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 to 19,48%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj3.Investor Rosja

Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły  uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe  rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i  inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do  dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 to 16,60%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego