Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (czerwiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniaczerwiec

fot.pixabay.com

Półmetek lata jednak pomimo pięknej pogody sprzyjającej relaksowi fundusze akcyjne nie pozwalają o sobie zapomnieć.Ich dokonania w miesiacu czerwcu można spuentować jednym słowem wzrosty.Dwa fundusze zanotowały znaczne wzrosty.Jedynie Caspar Akcji Europejskich odnotował nieznaczny spadek.Jednak z własnej obserwacji widać zmianę w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku.


W 2016 dominowały fundusze akcyjne PKO. Obecnie prym wiodą fundusze młodych wilków którzy żegnając sie z PKO i WBK postanowili założyć własne instytucje inwestycyjne i jak widać z dobrym skutkiem.Przejdzmy zatem do wyników.Miejsce piersze podobnie jak w maju dla funduszu Metlife Akcji Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 46,21%).Miejsce drugie dla debiutanta funduszu Novo Akcji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 42,6%).Ostatnie miejsce na podium dla Caspar Akcji Europejskich (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 41,1%).


Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zestawienie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 to 46,21%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków  fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 to 42,60%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 to 41,10%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego