Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniekwiecień

fot.pixabay.com

Kolejna grupa funduszy brana pod lupę.Tym razem skupimy się na funduszach zrównoważonych, wśród których doszło do kilku znaczących zmian.Najważniejszą z nich jest rotacja na pozycjach 2 oraz 3.Z pierwszej trójki wypadają fundusze PZU Zrównoważony oraz Caspar Globalny, który był w naszych notowaniach zaledwie przez miesiąc.Niespodzianką są wyrażnie gorsze wyniki funduszu PZU który bardzo często gościł w naszych rankingach ,jednak znając historię możemy spodziewać się jego rychłego powrotu do wielkiej trójki.


Na przedzie niezmiennie od kilku miesięcy Investor Zrównoważony który zachwyca regularnością.Wprawdzie jego wyniki nie były znacząco lepsze względem miesiąca marca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,23%) ,jednak pozycja lidera i ciągłe wzrosty pozwalają z optymizmem patrzeć na dalsze losy tego funduszu.Oceniając całą grupę widać ewidentną analogię względem funduszy akcyjnych które podobnie jak zrównoważone są na etapie lekkiego wzrostu bądz korekty.


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 23,23%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 2%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 21,51%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 1,40%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 19,21%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego