Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (styczeń) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniastyczeń

fot.pixabay.com

Kolejny miesiąc przed nami, pora więc na podsumowanie dokonań funduszy akcyjnych w miesiącu styczniu.Jako że mamy do czynienia z początkiem okresu w którym będziemy prowadzić analizy, stąd wyniki poszczególnych funduszy mogą odbiegać od wyników zeszłorocznych .Podobnie jak to miało miejsce w roku poprzednim, tak również w tym będziemy dokonywać wyboru funduszy na podstawie następujących kryteriów.Niski próg wejścia,małe opłaty manipulacyjne,benchmark oraz wysoka stopa zwrotu z inwestycji.Tymczasem zapraszam do zapoznania się z poniższym rankingiem.

1.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Strategia inwestycyjna funduszu skupia się na lokowaniu kapitału w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji tych spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą w portfelu od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.01.2016 to 11,18%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Fundusz lokuje minimum 60% aktywów w prawa do akcji, prawa poboru i akcje spółek, które nie wchodzą w skład indeksu WIG 20. Pozostałe aktywa inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe.Fundusz otrzymał nagrodę Alfa za skuteczność inwestycyjną w 2013 roku.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.01.2016 to 2,36%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny

Fundusz PKO przyjmuje nastepującą strategię lokacji kapitału.Minimum 60% kapitału lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym, minimum 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, z sektoru nieruchomości, budownictwa i logistyki w tym zwłaszcza w zakresie inwestycji w infrastrukturę. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.01.2016 to 1,78%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego