Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (czerwiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanieczerwiec

fot.pixabay.com

Po funduszach akcyjnych, które w ostatnim czasie rozczarowywały udziałowców swoimi wynikami, pora na fundusze zróżnicowane, które również nie zachwycają.Następstwem obecnej sytuacji, są odpływy kapitału z tej grupy instrumentów finansowych, i zwrócenie się ku bezpiecznym przystaniom, czyli funduszom pieniężnym i dłużnym.Patrząc na malejącą ilość kapitału w omawianej grupie, to i tak wyniki nie są najgorsze.


Kiedy sytuacja ulegnie poprawie?.Obawiam się że obecny trend może się pogłębić do czasu zakończenia konfliktu celnego Pekin-Waszyngton-Europa.Ważnym czynnikiem który znajduje swoje odzwierciedlenie w nikłym zainteresowaniu funduszami średniego i dużego ryzyka, jest napompowana do granicy możliwości Amerykańska giełda, która bije rekord za rekordem i każdy czeka na pęknięcie balonika, który najprawdopodobniej zakończy się kilkuletnią recesją.


Tyle tytułem wstępu przejdzmy zatem do wyników funduszy zrównoważonych w miesiącu czerwcu.Miejsce pierwsze dla Investor Zrównoważony, który odnotował niewielkie pogorszenie wyników względem maja (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 16%).Na drugim miejscu po miesięcznej nieobecności znalazł się Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 9,77%).Ostatnie miejsce na podium dla funduszu Caspar Globalny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,40%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2018 to 16%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,50%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2018 to 9,77%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

3.Caspar Globalny

Fundusz lokuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Zarówno instrumenty akcyjne, jak i dłużne mogą stanowić od 0% do 100% portfela. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,50%
 • Opłata za zarządzanie 1,95%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2018 to 8,40%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego