Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (marzec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamarzec

fot.pixabay.com

Pora na zestawienia funduszy akcyjnych za miesiąc marzec.Wyniki nie zachwycały, co mogło być spowodowane korektą na GPW.Patrząc na wyniki omawianej grupy, widać mniejsze zainteresowanie inwestorów tym typem lokaty kapitału.Zresztą w miesiącu marcu na rachunki funduszy akcyjnych wpłynęło znacznie mniej pieniędzy, niż na konta funduszy pieniężnych i dłużnych.


Z czego wynika nikłe zainteresowanie inwestorów.Czynników jest wiele.Wielu niechętnie inwestuje w fundusze akcyjne, z powodu obaw o sytuacje na świecie (Polityka Trumpa,Wojna w Syrii).Drugim czynnikiem moze być brak chęci podejmowania ryzyka.A trzecią nieświadomość ekonomiczna obywateli gdyż GPW nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa pomimo marcowej korekty a kolejne wzrosty wciąż przed nami.


Wrócmy jednak do naszych notowań.Tym razem nie obyło się bez niespodzianek.Z pierwszej trójki wypadł fundusz Investor Rosja, co może być związane z zadyszką gospodarczą na tamtejszym rynku.W jego miejsce mamy debiutanta fundusz Investor Nowych Technologii który w zestawieniu zajmuje obecnie miejsce trzecie (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 36,02%).


Nowym liderem zostaje Metlife Akcji Średnich Spółek który pogorszył swoje wyniki względem lutego (stopa zwrotu w skali roku 41,09%).Na miejscu drugim podobniej jak to miało miejsce w poprzednim miesiącu PZU Akcji Spółek Dywidendowych który także ma gorszy wyniki miesiąc do miesiąca (stopa zwrotu w skali roku 37,02%).


Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zobrazowanie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 41,09%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz ten inwestuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Budowa portfela inwestycyjnego funduszu opiera się na udziałowych papierach wartościowych które mogą stanowić od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 37,02%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Nowych Technologii

Fundusz lokuje od 70 do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 36,02%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego