Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (marzec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemarzec

fot.pixabay.com

Po funduszach akcyjnych pora poddać analizie grupę funduszy zrównoważonych.Już na pierwszy rzut oka widać niemal identyczny trend, jak w przypadku poprzedniej grupy.Spadki spadki i jeszcze raz spadki.Fundusze zrównoważone w marcu również nie miały dobrych notowań, i nie zapowiada się by w najblizszym czasie ten trend miał ulec zmianie.


Wszystkie trzy fundusze które okupują podium, pogorszyły swoje wyniki względem poprzedniego miesiąca.A wszystkiemu winien strach i obawy o sytuację panującą na rynkach globalnych.Inwestorzy którzy wcześniej chętniej lokowali swoje oszczędności w ten typ instrumentów, podobnie jak uczestnicy rynku akcyjnego wybrali bezpieczną przystań, i przenieśli kapitał do funduszy dłużnych i pieniężnych.


Przejdzmy zatem oceny pierwszej trójki, która z racji wyników przez nią osiąganych nie może być dobra.Miejsce pierwsze dla Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 13,30% w lutym 16,5%).Na miejscu drugim również bez zmian Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 10,81% w lutym 16,5%).Na ostatnim stopniu podium znalazł się Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 9,40% w lutym 13%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds China Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Strategic Income. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2018 to 13,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2018 to 10,81%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku

Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds: Asia (ex. Japan), Japanese Equity oraz Strategic Income. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2018 to 9,40%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego