Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (maj) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemaj

fot.pixabay.com

Inwestorzy, którzy w poprzednim miesiącu ulokowali swój kapitał w ten typ instrumentów, mają pewnie mieszane uczucia.Za taki stan rzeczy może odpowiadać nadal niepewna sytuacja geopolityczna, zwłaszcza jeśli chodzi o wojne celną na linii USA-Chiny, co w długotrwałej perspektywie napewno uczyni więcej szkody niż pożytku gospodarce światowej.Pod dużym znakiem zapytania stoi przyszłość Argentyny, która boryka się z kryzysem finansowym i osłabieniem peso.


Jest to o tyle niepokojace, że południowo-amerykańska waluta traci na wartości pomimo podjętych programów ratunkowych i dakapitalizowania.Jeśli chodzi o Europę to nie sposób nie wspomnieć o Włoszech.Tutaj również sytuacja finansowa od ostatniego kryzysu nie uległa znaczącej poprawie.Na domiar złego władze we Włoszech obejmuje osoba bez doświadczenia której decyzje mogą popchnąć Włochy ku dalszej zapaści.Tarapaty rynku bankowego m.in Deutsche Banku który od dłuższego czasu czasu boryka się z finansowymi problemami z czego wynika również sprzedaż polskiego oddziału banku na rzecz Banco Santander też nie napawają optymizmem.


Rynek bankowy się kurczy.Co dla klienteli banków może być złym znakiem gdyż monopol nigdy nie jest dobry, a duże banki mogą stworzyć kartele dyktujace warunki swoim klientom, dla których jedynym wyborem może być przystanie na warunki bankowych molochów, bądz omijanie banków szerokim łukiem.Te wszystkie czynniki mogą w dłuższej perspektywie wpływać znacząco na wyniki funduszy akcyjnych i zrównoważonych lokujących swój kapitał w rynki zachodnie.


Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki majowego zestawienia.Miejsce pierwsze bez zmian dla funduszu Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 16,40%).Nieco gorsze nastroje mogli mieć inwestorzy którzy ulokowali swoje oszczędnosci w fundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego na którego wynikach odbić się mogła sytuacja polityczna omawiana wcześniej (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 10,20%).Z identycznym wynikiem na miejscu trzecim uplasował się Caspar Globalny który już nie raz był obecny w naszych notowaniach (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 10,20%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2018 to 16,40%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds China Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Strategic Income. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2018 to 10,20%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

3.Caspar Globalny

Fundusz lokuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Zarówno instrumenty akcyjne, jak i dłużne mogą stanowić od 0% do 100% portfela. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,50%
 • Opłata za zarządzanie 1,95%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2018 to 10,20%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego