Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamaj

fot.pixabay.com

Mamy czerwiec, a więc pora na przedstawienie wyników funduszy akcyjnych za miesiąc maj.Spoglądając na wyniki pierwszej trójki widać poprawę wyników względem miesiąca marca oraz kwietnia co jest świetnym wynikiem, patrząc na wyniki gpw i majowe dołowanie jest to znakomity rezultat.


Przejdzmy zatem do konkretów, i sprawdzmy rezultaty poczynań funduszy akcyjnych w maju.Miejsce pierwsze dla Skarbca Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 28,98%).Na pozycję drugą awansował Investor Nowych Technologii (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 27,20%).Ostatnie miejsce na podium dla Skarbiec Top Brands, który pogorszył swoje wyniki względem kwietnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,50%).


W obecnej sytuacji rynkowej fundusze akcyjne nadal wydają się dobrą lokatą kapitału, jednak jak przy każdej inwestycji należy zachować czujność, tym bardziej że rynek nie jest pozbawiony również negatywnych czynników, mogących odbić się czkawką na rynku giełdowym.Mowa m.in o pojedynku celnym na linii USA-Chiny a także nadwyraz długim okresie wzrostowym na amerykańskiej giełdzie który nie może trwać wiecznie.


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2018 to 28,98%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Nowych Technologii

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2018 to 27,20%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Skarbiec Top Brands

Fundusz ten inwestuje w akcje spółek które wyróżniają się dużą przewagą nad konkurencją.i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2018 to 23,50%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego