Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (listopad) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszeclistopad

fot.pixabay.com

Rok 2016 dobiega końca pora więc na ostatnie w tym roku porównanie wyników funduszy inwestycyjnych.Podobnie jak to miało miejsce w miesiącach poprzednich ostatnią grupą funduszy poddawanych analizie będą fundusze alternatywne.Miejsce pierwsze pozostaje bez zmian.Najlepszy fundusz w ostatnim okresie czyli PKO Akcji Rynku Złota z miesiąca na miesiąc pogarsza swoje wyniki.W miesiącu pażdzierniku jego stopa zwrotu wynosiła 53,77%.Obecnie fundusz ten daje swoim klientom stopę zwrotu na poziomie 44,80%.

Miejsce drugie dla Pioneer Surowców i Energii, i tutaj mamy bardzo pozytywną niespodzianke.Znaczny wzrost jaki zanotował ten fundusz może być dobrym prognostykiem dla dalszych wzrostów.We wrześniu fundusz ten po raz pierwszy ulokował się w czołowej trójce ze stopą zwrotu na poziomie zaledwie 4,09%.Obecnie może pochwalić się bardzo dobrą zyskownością i stopą zwrotu na poziomie 15,38%.

I przechodzimy do funduszu numer trzy.Podobnie jak w miesiącu pażdzierniku miejsce to okupuje BPH Globalny Żywności i Surowców który również zanotował znaczny wzrost.W miesiącu listopadzie omawiany fundusz dał swoim klientom zarobić całkiem sporo.Jego stopa zwrotu wzrosła z 8,58% do 14,55%.

1.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 20.12.2016 to 44,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.Pioneer Surowców i Energii

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w Pioneer Funds Austria - Gold Stock oraz do 50% w Pioneer Funds Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 20.12.2016 to 15,33%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.BPH Globalny Żywności i Surowców

Min. 50% aktywów inwestuje w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 20.12.2016 to 14,55%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego