Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (luty) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanieluty

fot.pixabay.com

Marzec w pełni, pogoda dopisuje nie tylko miłośnikom spacerów ale również inwestorom.Hossa powoli nabiera tempa.Pozostaje mieć nadzieje że będzie trwać w najlepsze przez okres dłuższy niż rok.Wprawdzie w pojawiają się korekty, jednak mają charakter przejściowy i niegrożny.Rynek kapitałowy zdaje się być na bardzo dobrej ścieżce do dalszych wzrostów, tym bardziej że po raz pierwszy od wielu lat Minister Finansów i giełda mówią jednym głosem, a to powinno napędzać ruch na parkiecie.


Wróćmy jednak do zestawień za miniony miesiąc.Wszystkie fundusze zanotowały wzrosty, zaszły niewielkie roszady na pozycjach 1 oraz 2.Poprzedni lider czyli fundusz PZU Zrównoważony ulokował się na pozycji drugiej (stopa zwrotu na poziomie 24,21%) ,a przodownictwo oddał funduszowi Investor Zrównoważony (stopa zwrotu na poziomie 25,34%).Miejsce trzecie bez zmian dla PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E (stopa zwrotu na poziomie 21,67%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 25,34%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 24,21%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych  funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów  mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków  może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 1,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 21,67%
  • Ryzyko inwestycyjne (2)
  • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego