Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniakwiecień

fot.pixabay.com

Wiosna płata figle podobnie jest z funduszami które co rusz zaskakują podobnie jak giełda.Index WIG powoli zbliża się do szczytu z roku 2007.Jednak pozostałe indeksy są daleko w tyle stąd perspektywa wzrostów jest jak najbardziej możliwa.Wiele spółek jest obecnie niedoszacowanych a tylko niewielka grupa osiągająca swoje maksima przez co winduje notowania całego indeksu WIG.


Wróćmy jednak do funduszy.Cała grupa zanotowała lekkie spadki jednak nie powinny one stanowić podstaw do niepokoju.Z wielką trójką żegna się PZU Akcji Spółek Dywidendowych jednak jak pokazuje historia pewnie w niedługim czasie fundusz z grupy PZU powróci na szczyty naszych notowań.Miejsce pierwsze bez zmian okupowane przez Metlife Akcji Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,54%).


Na miejscu drugim ulokował się fundusz Caspar Akcji Europejskich co jest pewną niespodzianką jednak spoglądając na osoby zarządzające grupą Caspar (towarzystwo które odeszło z  funduszy WBK) można z optymizmem patrzeć na dalsze losy tegoż funduszu.W woli ścisłości zaznaczę że roczna stopa zwrotu tegoż funduszu na dzień 30.04.2017 wynosiła 36,77%.I pozostał nam trzeci do brydża czyli Investor Nowych Technologii który powtórzył wynik z miesiąca marca utrzymując się na pozycji trzeciej.Jego wynik również uległ niewielkiemu pogorszeniu względem marca (obecna stopa zwrotu to 34,51%).


Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zestawienie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.


1.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 38,54%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 36,77%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Nowych Technologii

Fundusz lokuje od 70 do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 34,51%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego