Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (czerwiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniaczerwiec

fot.pixabay.com

Witam serdecznie tym razem analiza z lekkim poślizgiem jest to spowodowane usterką techniczną z jaką miałem do czynienia w tym miesiącu.W czerwcu doszło do niewielkich przetasowań.Wartym odnotowania jest fakt bardzo dużego wzrostu zyskowności funduszu PKO Surowców Globalnych.Nie jest to niespodzianka gdyż ten fundusz już od 4 miesięcy buduje swoją pozycję jako lider rankingu funduszy akcyjnych.Jego wzrost zyskowności z 19,78 w maju do 51,69 w czerwcu to wynik bardzo przyzwoity.

Pozostałe fundusze w kratkę PZU Akcji Spółek Dywidendowych poprawił się o 5 % z 10,07 w maju do 15,02 w czerwcu.Natomiast fundusz Altus obniżył nieco loty a jego wyniki zmalały z 17,96 w maju do 12,02 w czerwcu.Jak zwykle poniżej przedstawiłem graficzny zarys wzrostów i spadków ocenianych funduszy w ostatnich 3 miesiącach.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min. 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 25.07.2016 to 51,69%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz inwestuje w akcje spólek posiadających siedzibę i wypłacających dywidendy na terenie Europy Środkowo- Wschodniej (przede wszystkim w Polsce) a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 25.07.2016 to 15,02%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.ALTUS Short ALTUS FIO Parasolowy

Fundusz opiera swoje wzrosty na zmianach indeksu WIG20 short. W tym celu zajmuje pozycję równoważną od 50% do 100% wartości aktywów w pozycji krótkiej w kontraktach na indeks WIG20. Pozostałe aktywa lokowane są w instrumenty udziałowe (do 20%), instrumenty dłużne (do 90%) oraz depozyty (do 25%).

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 25.07.2016 to 12,02%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego