Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniakwiecień

fot.pixabay.com

Kolejny miesiąc i kolejna porcja zestawień przed nami.Jak zwykle nasze analizy rozpoczniemy od przedstawienia wyników najskuteczniejszych funduszy akcyjnych.Podobniej jak to miało miejsce w miesiącu marcu mamy do czynienia ze spadkami ale nie dotknęły one wszystkich funduszy co jest pozytywną przesłanką.


W kwietniu na rynek spłynęły dane wzrostu gospodarczego w USA za pierwszy kwartał które były słabsze niż się spodziewano.Nadal trwa również cicha wojna celna międzu USA a Chinami.Jeśli chodzi o rynek akcyjny w Polsce to tematem dominującym było zawieszenie obrotów spółką GetBack która to wpadła w finansowe tarapaty wpędzając w kłopoty niejednego inwestora.


Przejdzmy jednak do funduszy.Na pozycji pierwszej bez zmian Skarbiec Spółek Wzrostowych który jednak odnotował po raz kolejny pogorszenie wyników (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 25,8%).Na drugim miejscu również bez zmian ale fundusz Skarbiec Top Brands poprawił swoje wyniki (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 24,3%).Ostatni stopień podium dla funduszu Investor Nowych Technologii który również odnotował wzrost stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,01%).


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 to 25,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Top Brands

Fundusz ten inwestuje w akcje spółek które wyróżniają się dużą przewagą nad konkurencją.i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 to 24,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Nowych Technologii

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 to 19,01%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego