Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (luty) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialuty

fot.pixabay.com

Mamy marzec, i kolejny okres podsumowań przed nami.Spoglądając na wyniki osiągane przez prezentowane poniżej fundusze, można jasno stwierdzić, iż giełda w ostatnim czasie nie była dla inwestorów miejscem przyjaznym.Stąd odpływ znacznej części kapitału z funduszy akcyjnych, do obligacyjnych które są dobrą alternatywą w okresie stagnacji i zawieruchy na rynkach kapitałowych.

Z wyróżnionych funduszy zaledwie PKO Surowcowy wykazał się znaczną zyskownością, jednak jego struktura jest specyficzna gdyz bazuje na surowcach które w ostatnim czasie zyskały na popularności.Zobaczymy co przyniesie kolejny miesiąc, jednego możemy być pewni, bieżący rok przyniesie wiele zmian mogących przyprawić niejednego wprawnego inwestora, o szybsze bicie serca.

1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.60% kapitału lokowane jest w instrumenty o  charakterze udziałowym.Minimum 30% funduszy zostaje ulokowane w spółki których przedmiotem działalności jest przemysł surowcowy, energia elektryczna, gospodarowanie ściekami i  odpadami oraz poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych  źródeł energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 16.03.2016 to 7,10%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.Noble Fund Timingowy

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Pieniądze mogą być inwestowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Fundusz nie posiada limitów lokacji kapitału pomiędzy instrumenty udziałowe oraz dłużne. Lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe może wahać się w przedziale od 0% do 100%. Lokowanie aktywów w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe może wahać się od 0% do 100%.Fundusz otrzymał nagrodę Alfa 2015 za znakomite wyniki inwestycyjne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 16.03.2016 to 1,42%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty

Budowa portfela lokacyjnego tego funduszu jest następująca.Fundusz nie inwestuje więcej niż 60 procent kapitału w spółki notowane na giełdach w Polsce,Czechach i na Węgrzech pozostałą część portfela stanowią instrumenty dłużne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 16.03.2016 to 1,23%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego