Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (luty) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialuty

fot.pixabay.com

Przed nami kolejna porcja zestawień.Jak zawsze miesiąc zaczniemy od wskazania najlepszych funduszy akcyjnych .Miesiąc luty to istne trzęsienie ziemi wśród funduszy rynku akcji.Cała sytuacja miała swoją genezę w tąpnięciu na rynku amerykańskim, a ponieważ rynki globalne są ze sobą sprzężone stąd taka a nie inna sytuacja na polskich parkietach, a co za tym idzie wpływ na wyniki notowań funduszy bazujących na akcjach.


Indeksy amerykańskie traciły ponad 4% natomiast Nikkei prawie 7%.Wprawdzie po początkowym armagedeonie (największe jednodniowe spadki od dekady) giełda odreagowała, jednak jest to istotne ostrzeżenie patrząc na maksima za oceanem.Dlatego warto zachować rozwagę przy lokowaniu kapitału w fundusze akcyjne, a jeśli już to nie inwestować całego swego portfela w ten typ inwestycji.


Wielu analityków finansowych studzi emocje tłumacząc całą sytuację normalną korektą, jednak warto wspomnieć iż wiele podobnych komentarzy mogliśmy usłyszeć przed wielkim kryzysem w 2008 roku kiedy wszyscy finansiści myśleli że giełda będzie rosnąć wiecznie.


Tyle tytułem wstępu teraz pora na ocenę funduszy, które ulokowały się na podium w miesiącu lutym.Sytuacja na światowych indeksach również miała istotny wpływ na najlepsze fundusze na rynku polskim.Wszystkie zanotowały spadki.Miejsce pierwsze dla funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 36,3%).Na pozycji drugiej uplasował się również fundusz z tej samej grupy Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 34,30%).Ostatnie miejsce na podium dla Skarbiec Top Brands (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 34,20%).Jest to kolejnym miesiąc totalnej dominacji funduszy grupy Skarbiec co nie powinno być zaskoczeniem patrząc na zmiany jakie zaszły w grupie.


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2018 to 36,3%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych  i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może  być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i  średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery  wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2018 to 34,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Skarbiec Top Brands

Fundusz ten inwestuje w akcje spółek które wyróżniają się dużą przewagą nad konkurencją.i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2018 to 34,20%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego