Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (lipiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (lipiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanielipiec

fot.pixabay.com

Niespodzianki niespodzianki niespodzianki.Właśnie tak można określić obecny trend panujący wśród funduszy zrównoważonych.Ostatnimi czasy fundusze te nie cieszyły sie niezbyt dużym zainteresowaniem wśród inwestorów indywidualnych.Przyczyn było kilka, niemałe ryzyko inwestycyjne, oraz niezbyt satysfakcjonująca stopa zwrotu z inwestycji, jednak obecnie widać znaczącą poprawę wyników tej grupy funduszy.

A wszystko dzięki coraz większej grupie inwestorów którzy odważają się lokować swój kapitał w ten typ instrumentów finansowych.W ostatnim czasie stały się one dobrą alternatywą inwestycyjną, dla osób preferujących mniejsze ryzyko niż w przypadku funduszy akcyjnych, a wieksze oprocentowanie niż na kontach oszczędnościowych i obligacjach skarbowych.W naszym rankingu doszło do sporych przetasowań, i jedynie fundusz PKO Strategicznej Alokacji utrzymał się w czołowej trójce.Mamy dwa nowe fundusze.Nowego lidera czyli Metlife Zrównoważony Azjatycki, który mógł pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 5,8%.

Jest to wynik znakomity, zważywszy na wcześniejsze dokonania funduszy tej grupy.Drugie miejsce zajął fundusz PKO Strategicznej Alokacji z wynikiem 4,4% (poprzednio 2,15%).Ostatnie miejsce na podium zostało zajęte przez fundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego z wynikiem 3,53%.Warto zaznaczyć iż fundusz Investor był obecny w naszych rankingach w latach ubiegłych, co wskazuje na jego skuteczność i systematyczność.Szczegóły związane z notowaniami oraz opisy funduszy zostały przedstawione poniżej.
1.MetLife Zrównoważony Azjatycki

Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa pięciu funduszy z oferty PineBridge Funds oraz Franklin Templeton Investment Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi aktywa czterech z nich lokowane są w instrumenty dłużne i, w zależności od funduszu, ich tytuły mogą stanowić do 30% lub do 50% aktywów Amplico Zrównoważony Azjatycki. A piąty z funduszy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe rynku azjatyckiego i jego tytuły mogą stanowić do 40% aktywów.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.08.2016 to 5,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Strategicznej Alokacji

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.08.2016 to 4,40%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.08.2016 to 3,53%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego