Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamaj
fot.pixabay.com

Mamy kolejny miesiąc, a więc pora na najnowsze zestawienia najlepszych funduszy akcyjnych poprzedniego miesiąca.Obserwując wyniki poszczególnych funduszy w skali ostatnich trzech miesięcy, widac konsekwencję w skutecznym poprawieniu wyników finansowych, i rosnącą popularność funduszy akcyjnych bazujacych na surowcach, które w obecnej sytuacji są znakomitą alternatywą inwestycyjną pozwalająca zarobić krocie.Tyle tytułem wstępu.A teraz spójrzmy na wyniki z ostatnich trzech miesięcy w graficznym zestawieniu poniżej.Powyżej przedstawiono wyniki osiągane przez najskuteczniejsze fundusze rynku akcyjnego.Fundusz Altus Short który jeszcze w miesiącu kwietniu, dzierżył palmę pierwszeństwa ze znakomitym wynikiem 22,82 w skali roku ,obecnie plasuje się na pozycji drugiej.Fundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych sukcesywnie traci zyskowność z miesiąca na miesiąc.W marcu 14,23 obecnie 10,07 co klasyfikuje wymieniony fundusz na pozycji trzeciej w miesiącu maju.PKO Surowców Globalny to majowy zwycięzca.Sukcesywnie poprawia on swoje wyniki .W marcu 8,77 obecnie 19,78.Co jest wynikiem bardzo dobrym.

Poniżej umieściłem szczegółowe dane odnośnie wybranych funduszy oraz kryteria jakimi kierujemy się przy dokonywaniu analizy(dla osób które odwiedzają naszą stronę pierwszy raz.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min. 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 9.06.2016 to 19,78%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.ALTUS Short ALTUS FIO Parasolowy

Fundusz opiera swoje wzrosty na zmianach indeksu WIG20 short. W tym celu zajmuje pozycję równoważną od 50% do 100% wartości aktywów w pozycji krótkiej w kontraktach na indeks WIG20. Pozostałe aktywa lokowane są w instrumenty udziałowe (do 20%), instrumenty dłużne (do 90%) oraz depozyty (do 25%).

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 9.06.2016 to 17,96%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz inwestuje w akcje spólek posiadających siedzibę i wypłacających dywidendy na terenie Europy Środkowo- Wschodniej (przede wszystkim w Polsce) a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 9.06.2016 to 10,07%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego