Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (grudzień-Podsumowanie) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (grudzień-Podsumowanie)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniagrudzieńpodsumowanie

fot.pixabay.com

Wreszcie nadszedł ten moment.Pora na podsumowanie wyników funduszy akcyjnych w skali roku.Na początek warto napisać, iż podobnie jak to ma miejsce w przypadku pozostałych grup funduszy, w trakcie prowadzenia naszych comiesięcznych zestawień,kierowaliśmy się czterema ważnymi cechami które powinien posiadać oceniany fundusz.


1.Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.


2.Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.


3.Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamiętać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.


4.Niskie opłaty manipulacyjne oraz opłaty za zarządzanie.

Na początek kilka danych statystycznych najlepszy fundusz w skali roku pojawiał się w naszym zestawieniu aż 10 razy.Jego stopa zawrotu na początku roku wynosiła zaledwie 11,18% by w grudniu osiągnąć poziom 33,72%.W skali roku przez nasze zestawienia przewinęło się 14 funduszy.

Przejdzmy zatem do wyników:


Miejsce pierwsze: Investor Rosja
(stopa zwrotu w skali roku 49,57%)

Fundusz ten jest niewątpliwie zaskoczeniem ponieważ przez większość roku znajdował się poza czołówką jednak poprawa sytuacji w Rosji i wzmocnienie rubla wpłynęły na znaczną poprawę wyników tego funduszu.

Miejsce drugie:PZU Akcji Spółek Dywidendowych
(stopa zwrotu w skali roku 33,72%)

Naszym zdaniem jest to zwycięzca w skali roku.Jego wyniki są wprawdzie gorsze od poprzednika ale skuteczność i konsekwencja z jaką  Dywidendowy wspinał się na szczyt jest godna podziwu.By lepiej przedstawić progres wyników tego funduszu warto przyjrzeć się graficznej prezentacji wyników w skali roku.Miejsce trzecie:Investor Ameryka Łacińska
(stopa zwrotu w skali roku 26,82%)

Fundusz ten również zaskoczył nas swoimi wynikami oraz konsekwentym pojawianiem się w pierwszej trójce naszych zestawień.Strategia funduszu opierająca się na inwestycjach w krajach ameryki południowej pokazuje iż pomimo licznych afer i niedociągnieć zwłaszcza w Brazylii kontynent południowo amerykański nadal jest atrakcyjną bazą pod przyszłe wzrosty.

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zobrazowanie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Investor Rosja

Polityka lokacyjna tego funduszu jest następująca.Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 49,57%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz lokuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 33,72%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Ameryka Łacińska

Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne papiery wartościowe emitentów mających siedzibę w krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru oraz Wenezuela. Inwestycje te dokonywane są za pośrednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Latin American Equities.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 26,82%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego