Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (sierpień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (sierpień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszesierpień

fot.pixabay.com

Pora na podsumowanie dokonań funduszy z najniższej grupy ryzyka.Zacznijmy od funduszy pieniężnych.Pierwsza trójka nie ma zamiaru ustępować miejsca konkurencji o czym świadczy niezmienny skład podium.Jest jednak jedno ale.Niestety wszystkie fundusze z omawianej grupy odnotowały stratę.Wprawdzie nie są to spadki znaczne jednak zmusza to nas do spojrzenia na całą sytuację z pewną dozą ostrożnosci.Ponieważ wzrost gospodarczy w polsce przebiega bardzo dobrze stąd w niedalekiej przyszłości rząd powinien podnieść stopy procentowe co będzie skutkować niższym zyskiem z obligacji państwowych.


A to może odbić się na wynikach funduszy pieniężnych.Dlatego warto mieć tę ewentualność na względzie.Teraz jednak zapoznajmy się z wynikami funduszy pieniężnych.Miejsce pierwsze dla UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,89%).W poprzednim  miesiącu fundusz mógł pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 4,05%.Druga lokata również bez zmian dla UniKorona Pieniężny który również odnotował spadek zyskowności w stosunku miesiąc do miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,01%).Na miejscu trzecim ulokował się BPS Płynnościowy (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,94%).


Przejdzmy teraz do funduszy dłużnych.Tutaj również nie mamy wielkich powodów do optymizmu.W pierwszej trójce nie dochodziło do wielkich zmian.Ważnym faktem godnym odnotowania jest całkowita dominacja funduszy z grupy Allianz.Już w lipcu w naszym zestawieniu pojawiły się dwa fundusze z omawianej grupy.Tym razem Allianz zarezerwował podium w komplecie.Miejsce pierwsze dla Allianz Pimco Global High Yield Bond (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 9,08%).Na pozycji drugiej mamy fundusz Allianz Pimco Emerging Local Bond (stopa zwrou w skali roku na poziomie 6,78%).Na miejsce trzecie spada fundusz Allianz Pimco Income (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,22%).


Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,89%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,01%.
 • BPS Płynnościowy obecna stopa zwrotu na poziomie 2,94%.Fundusze dłużne

 • Allianz Pimco Global High Yield obecna stopa zwrotu na poziomie 9,08%.
 • Allianz Pimco Emerging Local Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 6,78%.
 • Allianz Pimco Income obecna stopa zwrotu na poziomie 6,22%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 wynosi 3,89%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 wynosi 3,01%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.BPS Płynnościowy

Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, oraz depozyty bankowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział tego typu instrumentów finansowych stanowi co najmniej 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,30%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 wynosi 2,94%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Allianz Pimco Global High Yield

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 wynosi 9,08%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 wynosi 6,78%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Allianz Pimco Income

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Income. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 wynosi 6,22%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego