Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (grudzień-Podsumowanie cz 2) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (grudzień-Podsumowanie cz 2)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszegrudzień

fot.pixabay.com

Pora na drugą część naszych analiz związanych z funduszami przydatnymi przy planowaniu emerytury.Dzisiaj ocenimy roczne dokonania funduszy dłużnych.Muszę powiedzieć że w tym przypadku wybór najlepszego funduszu okazał się najtrudniejszy, i dlatego przyznalismy dwa 1 miejsca, ponieważ zarówno fundusz PKO Papierów dłużnych USD jak i Metlife Obligacji Światowych, pokazały się ze znakomitej strony i to nie po raz pierwszy ponieważ już w roku 2015 oferowały swoim klientom bardzo dobrą stopę zwrotu.Oba fundusze cyklicznie pojawiały się w pierwszej trójce, wzajemnie się wyprzedzając w wynikach.Poniżej przedstawię kilka danych statystycznych oraz graficzny obraz wyników dwóch najlepszych funduszy z grupy instrumentów dłużnych.


Kilka danych statystycznych:W trakcie naszych badań ocenie poddaliśmy 8 funduszy.Zwyciezcy pojawiali się w naszych notowaniach odpowiednio PKO-8 razy,Metlife-10 razy.Stopa zwrotu w skali roku oscylowała w przedziałach od 2,96 do 11,26%.


Miejsce pierwsze: PKO Papierów Dłużnych USD
(stopa zwrotu w skali roku 10,71%)

Tegoroczny zwyciezca w naszych zestawieniach wspólnie z funduszem Metlife pokazał się z bardzo dobrej strony zarówno jeśli chodzi o stopę zwrotu z inwestycji jak i konsekwencję z jaką pojawiał się w naszych notowaniach.Poprawa sytuacji gospodarczej na rynku amerykańskim wyrażnie sprzyjała wynikom tegoż funduszu.
Miejsce pierwsze: Metlife Obligacji Światowych
(stopa zwrotu w skali roku 9,19%)

Fundusz ten podobnie jak PKO otrzymuje od nas pierwsze miejsce ze względu na swoje wyniki i częstą obecność w pierwszej trójce.Polityka tego funduszu polegająca na inwestowaniu w światowej sławy fundusze dłużne pokazuje ze jest to słuszna droga i miejmy nadzieje przynosząca jeszcze większe zyski swoim klientom w dłuższej perspektywie czasowej.Miejsce trzecie: Skarbiec Lokacyjny
(stopa zwrotu w skali roku 5,84%)

Skarbiec pojawił w naszym zestawieniu stosunkowo niedawno bo dopiero od dwóch miesięcy plasuje się w pierwszej trójce.Niestety już w drugim miesiącu w naszym rankingu pogorszył swoje wyniki wprawdzie nieznacznie ale zawsze z 5,96 do 5,84%.Będziemy dalej przyglądać się temu funduszowi.

W woli uzupełnienia poniżej przedstawiłem graficzny obraz wyników funduszy w skali 3 miesięcy.FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 wynosi 10,71%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 wynosi 9,19%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 wynosi 5,84%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego