akcje - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (grudzień)-Podsumowanie

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjegrudzień

fot.pixabay.com

Mamy nowy rok, a więc pora na podsumowania i wytypowanie najlepszego z funduszy rynku akcyjnego, który mógł pochwalić się największą efektywnością, i najwyższą stopą zwrotu w okresie rocznym.Już na starcie mamy nielada niespodziankę.Fundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki, który tylko raz bo w miesiącu sierpniu pojawił się w czołowej czwórce naszego comiesięcznego zestawienia, odebrał palmę pierwszeństwa funduszowi technologii i innowacji z grupy PKO.

I to właśnie fundusz z grupy Investors zostaje niespodziewanym zwycięzcą naszego rankingu, na najlepszy i najskuteczniejszy fundusz akcyjny 2015 roku.Gratulacje dla osób zarządzających tymże funduszem, za znakomite wyniki w skali roku.Jednak nie należy zapominać o pozostałych medalistach.Na szczególne wyrazy uznania zasługuje wynik funduszu Innowacji z grupy PKO.Przede wszystkim regularność, z jaką fundusz prezentował się w naszym zestawieniu, powinna  być najlepszą rekomendacją, do przyszłych inwestycji w instrumenty akcyjne grupy PKO.Pioneer również poprawił swoje wyniki względem miesiąca poprzedniego, często prezentował się w czołowej trójce w naszych zestawieniach w 2015 i osoby zarządzające nim zasługują na duże brawa.I to by było na tyle do zobaczenia w kolejnych zestawieniach w nowym roku 2016.

1.Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki

Struktura finansowa funduszu wygląda następująco.70% wartości aktywów lokowane jest w akcje spółek polskich emitentów, będących beneficjentami inwestycji w infrastrukturę publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 13,31%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Conajmniej 60% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym z czego 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 11,96%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Strategia inwestycyjna funduszu jest następująca.Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value, do 50% w Pioneer Funds European Potential oraz do 50% w Pioneer Top European Players. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 11,55%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

4.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny

Polityka lokacyjna funduszu jest nastepująca.Minimum 60% aktywów subfunduszu jest inwestowane w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym min. 30% w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest oferowanie dóbr i usług, adresowanych do klientów zamożnych bez względu na sektor gospodarki do którego przynależą. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 10,56%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj
Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjelistopad

fot.pixabay.com

No i nadszedł grudzień miesiąc w którym musimy rozliczyć nasze fundusze z osiąganych w listopadzie wyników inwestycyjnych.Z finalną półroczną oceną bo w takim zakresie były prowadzone analizy będziemy musieli poczekać do końca roku gdyż niezbędnym elementem będzie zestawienie za okres grudniowy.Tymczasem zapraszam do zapoznania się z rankingiem funduszy akcyjnych za miesiąc listopad.

1.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Conajmniej 60% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym z czego 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 12,25%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich

Aktywa subfunduszu są lokowane w jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: do 50% w Franklin US Opportunities Fund, do 50% w Franklin US Equity Fund, do 50% w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund oraz do 50% w BlackRock US Basic Value Fund. Do 20% aktywów subfunduszu jest lokowane w środki płynne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 11,79%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Strategia inwestycyjna funduszu jest następująca.Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa  Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value, do 50% w Pioneer Funds European  Potential oraz do 50% w Pioneer Top European Players. Do 30% środków  może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą  część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego  oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 11,00%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

4.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny

Polityka lokacyjna funduszu jest nastepująca.Minimum 60% aktywów subfunduszu jest inwestowane w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym min. 30% w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest oferowanie dóbr i usług, adresowanych do klientów zamożnych bez względu na sektor gospodarki do którego przynależą. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 10,25%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Porównując poprzedni miesiąc i obecny mamy prawie identyczną sytuację.Fundusze które od kilku miesięcy przodują w naszym zestawieniu zmieniają się pozycjami na podium.Warte zauważenia jest ciągłe liderowanie funduszu Inowacji z grupy PKO TFI i powrót na podium funduszu Akcji Amerykańskich z grupy Metlife.Zawirowania na świecie powodują wydzwięk w potencjalnych zyskach naszych funduszy i ich gorszą efektywność.Miejmy nadzieje że sytuacja na globalnych rynkach akcyjnych ulegnie poprawie w przyszłym roku co również odbije się na większej skuteczności funduszy tu opisywanych.Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjeranking

fot.pixabay.com

Małymi kroczkami zbliżamy się finałowego rozdania, i wyłonienia najlepszego funduszu akcji, który w obecnym roku dawał zarobić najwięcej swoim klientom.Fundusze PKO w tym roku święcą triumfy, jeśli chodzi o efektywność są zdecydowanie najlepsze.Pokazuje to prezentowane zestawienie.Miejsca 1 i 3 nie są dziełem przypadku, ale konkurencja nie śpi i napewno nie ułatwi zadania Funduszom grupy PKOTFI.

1.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Conajmniej 60% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym z czego 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 16,69%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w następujących przedziałach .Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value, do 50% w Pioneer Funds European Potential oraz do 50% w Pioneer Top European Players. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 15,55%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny

Fundusz lokuje conajmniej 60% aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym min. 30% w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest oferowanie dóbr i usług, adresowanych do klientów zamożnych bez względu na sektor gospodarki do którego przynależą. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 15,26%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

4.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich

Aktywa subfunduszu są lokowane w jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: do 50% w Franklin US Opportunities Fund, do 50% w Franklin US Equity Fund, do 50% w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund oraz do 50% w BlackRock US Basic Value Fund. Do 20% aktywów subfunduszu jest lokowane w środki płynne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 15,15%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

Mamy kolejny miesiąc i można śmiało stwierdzić, iż fundusze które w ostatnich miesiącach zbudowały sobie pewną markę, i pozycję w zestawieniu trzymają poziom i utrzymują wysoką stopę zwrotu.PKO Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny jest królem polowania, i raczej trudno się spodziewać by jakikolwiek inny fundusz był w stanie mu zagrozić, w drodze zwycięstwa w naszym rankingu funduszy akcyjnych w 2015 roku.Pozostał jeszcze miesiąc by się wykazać, i zawalczyć o podium.Kto zajmie pozostałe pozycje zobaczymy.Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjewrzesień

fot.pixabay.com

Z każdym miesiącem zbliżamy się do podsumowania i wyboru najlepszego funduszu akcyjnego, który w półroczu wykazał się najlepszymi wynikami inwestycyjnymi.Który okaże się najlepszy czas pokaże, tymczasem kontynuujemy nasz cykl interesujących funduszy akcyjnych, które w miesiącu wrześniu mogły się pochwalić najwyższą stopą zwrotu.Dla osób które dopiero od tego miesiąca zaczynają lekturę naszych zestawień przypomnę na co zwracamy uwagę.Ocenie poddawane są następujące cechy funduszy(niski próg wejscia,małe opłaty manipulacyjne,wysoka stopa zwrotu).Podobnie jak to miało miejsce w poprzednim miesiącu, tak również i w tym każdy fundusz otrzyma od nas notę określającą ryzyko inwestycyjne.1 to małe ryzyko 7 bardzo duże.Analizę zacząć czas.

1.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Conajmniej 60% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym z czego 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 17,74%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich

Fundusz inwestuje swój kapitał w jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: do 50% w Franklin US Opportunities Fund, do 50% w Franklin US Equity Fund, do 50% w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund oraz do 50% w BlackRock US Basic Value Fund. Do 20% aktywów subfunduszu jest lokowane w środki płynne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 17,34%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny

Conajmniej 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym min. 30% w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest oferowanie dóbr i usług, adresowanych do klientów zamożnych bez względu na sektor gospodarki do którego przynależą. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 15,29%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

4.Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Do 100% wartości aktywów lokowane jest w subfundusz DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities oraz w akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomości. Fundusz RREEF inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na różnych rynkach z całego świata, które posiadają, budują, zarządzają nieruchomościami i projektami deweloperskimi lub czerpią korzyści z najmu nieruchomości i powierzchni biurowych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 14,96%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Wygląda na to że miesiąc bez przetasowań w naszym zestawieniu to miesiąc stracony.Ciagłe zmiany na podium naszego rankingu pokazują jak zmienne bywają fundusze i jak trudno utrzymać przywoitą stopę zwrotu.Poprzedni miesiąc ewidentnie należał do funduszy PKO i to one dawały swoim klientom największą dawkę zysków.Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjeinwestycje

pixabay.com

Prosze mi wybaczyć brak aktualizacji na witrynie, jednak było to podyktowane problemami zdrowotnymi, które zmusiły mnie do przymusowego rozbratu z komputerem.Wracając do tematu, skupimy się ponownie na porównaniu funduszy akcyjnych, które są jedną z najlepszych form inwestycyjnych w perspektywie długoteminowej, od tego miesiąca naszą analizę bedziemy wzbogacać o notę określającą poziom ryzyka inwestycyjnego.

Skala ryzyka inwestycyjnego waha się od 1 przy bardzo małym ryzyku, po 7 gdy ryzyko inwestycyjne jest największe.Niniejsze oznaczenie pomoże państwu nie tylko wybrać fundusz o najlepszych wynikach inwestycyjnych, ale również określi i poinformuje z jakim ryzykiem muszą się państwo liczyć.Jak w poprzednich zestawieniach punktem wyjścia do naszej analizy będą następujące kryteria (stopa zwrotu,niski próg wejścia w inwestycje,małe koszty manipulacyjne).Zaczynamy

1.MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich

Polityka inwestycyjna funduszu opiera się na  lokowaniu kapitału  w jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: do 50% w Franklin US Opportunities Fund, do 50% w Franklin US Equity Fund, do 50% w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund oraz do 50% w BlackRock US Basic Value Fund. Do 20% aktywów subfunduszu jest lokowane w środki płynne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 16,35%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki

Polityka inwestycyjna funduszu opiera się na lokowaniu conajmniej 70% aktywów lw akcje spółek  polskich emitentów, będących beneficjentami inwestycji w infrastrukturę  publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 13,63%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty   Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych

Nie mniej niż 70% wartości aktywów lokowane jest w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Clean Tech. Subfundusz DWS Invest Climate Change inwestuje w akcje spółek z całego świata, działających głównie w obszarach biznesowych związanych z ograniczaniem lub zmniejszaniem wpływu zmian klimatycznych i ich skutków - odnawialne oraz alternatywne źródła energii, ochrona klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 13,38%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

4.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Podział inwestowanych aktywów wygląda następująco 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 12,98%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Nasz ranking od czasu naszej ostatniej analizy uległ znacznym zmianom.Palmę pierwszeństwa nadal dzierży Metlife Akcji Amerykańskich jednak bardzo ciekawie robi się na pozostałych miejscach naszego zestawienia pozycje od 2 do 4 miejsca zajmują zupełnie nowe fundusze i jestem ciekawy jak długo utrzymają się na czele peletonu pościgowego.

W grudniu podsumowanie zestawienia i wybór top 3 funduszy akcyjnych które w badanym okresie utrzymały się najdłużej w zestawieniu a co za tym idzie dały swoim klientom zarobić najwięcej.Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjeranking

fot.freepik.com
Zgodnie z zapowiedziami prezentuję w dniu dzisiejszym najciekawsze i dające najwięcej zarobić w ostatnim roku fundusze akcyjne.Oferta będzie na bieżąco aktualizowana co miesiąc by dawać państwu jak najbardziej wiarygodny obraz zyskowności i stabilności oferowanej przez fundusze by po kilku miesiącach mogli państwo sami wybrać spośród ocenianych instrumentów najbardziej stabilny i zarazem rozwojowy fundusz.Ocena obejmuje stopę zwrotu niski próg wejścia oraz koszty manipulacyjne.Zaczynamy.

1.MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich

Polityka inwestycyjna funduszu opiera się na  lokowaniu kapitału  w jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: do 50% w Franklin US Opportunities Fund, do 50% w Franklin US Equity Fund, do 50% w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund oraz do 50% w BlackRock US Basic Value Fund. Do 20% aktywów subfunduszu jest lokowane w środki płynne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 34,41%
 • Można nabyć tutaj proszę wybrać fundusz Deutsche Bank ponieważ tam jest dostępna oferta Metlife

2.KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny

Subfundusz globalny inwestuje  od 70% do 100 % aktywów w akcje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem inwestują do 100 % aktywów w akcje. Subfundusz stosuje strategię Core satellite, dzielącą portfel na dwie części: pasywną (core), której celem jest zbudowanie ekspozycji na rynek wzorcowy oraz dodatkową (satellite), która ma pozwolić na uzyskanie dodatkowej, atrakcyjnej stopy zwrotu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 24,84%
 • Można nabyć tutaj

3.PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Fundusz inwestuje minimum 60% aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 22,41%
 • Można nabyć tutaj

4.Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands

Polityka lokacyjna funduszu to  inwestycje w akcje spółek, osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 20,26%
 • Można nabyć tutaj proszę wybrać fundusz Deutsche Bank ponieważ tam jest dostępna oferta Skarbiec FIO

Udanych inwestycji;)
Analiza techniczna czy fundamentalna która lepsza przy inwestycjach w akcje?

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: analizatechnicznafundamentalnaakcje

fot.freepik.com

Odkąd istnieją dwie analizy techniczna i fundamentalna, odtąd wielu inwestorów spiera się w kwestii słuszności korzystania z jednej bądz drugiej.Jak to się mówi są dwie szkoły, jedni preferuja inwestycje oparte o wykresy dane statystyczne i historyczne jak również nastroje inwestorów i tutaj analiza techniczna jest nieoceniona.Druga droga to dane realne, niezbite informacje zawarte w raportach finansowych ,trendy rynkowe dogłębna analiza wewnętrzna spółki informacje o zarządzie i jego kompetencjach,badanie sektora w którym działa i tym zajmuje się analiza fundamentalna.

Tak naprawdę wiele zależy od naszej strategii inwestycyjnej .Jeśli nastawiamy się na szybki zysk, i bardzo duże ryzyko inwestycyjne, to analiza techniczna będzie bardzo dobra do działań spekulacyjnych.Jeśli natomiast interesuje nas stopniowe budowanie swojego bogactwa, w sposób zdyscyplinowany i ciągły, w oparciu o stabilne spółki które notują wolniejsze wzrosty, ale zamiast tego wynagradzają za lojalność swoich akcjonariuszy wypłatą dywidendy, to dla takich inwestorów analiza fundamentalna będzie rozwiązaniem najlepszym.

Wprawni inwestorzy wykorzystują obie analizy, techniczną by wychwycić moment wejścia na rynek i zakupu bądz sprzedaży akcji, oraz fundamentalną by po wnikliwej analizie danych wybrać odpowiednią spólkę do dokonania lokacji kapitału.Warto wspomnieć iż posiadanie chociaż podstawowej wiedzy w kwestii analizy technicznej i fundamentalnej, jest niezbędne by nie zginąć na giełdzie.

Polecam państwu lekturę znakomitych książek autorstwa Johna Murphy-ego p.t Analiza techniczna rynków finansowych oraz książkę która poszerzy nasze horyzonty w specyfice analizy fundamentalnej autorstwa John-a Richie-go p.t Analiza fundamentalna.Są to absolutnie niezbędne publikacje bez znajomości których, nie warto wkraczać na giełdę.Jaki instrument finansowy wybrać? cz II (fundusze inwestycyjne czy akcje)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeinwestycyjneakcjeinwestycje

fot.pixabay.com

Odkąd ludzie mają możliwość wyboru szerokiej gamy produktów inwestycyjnych odtąd pojawiają się liczne pytania i wątpliwości w co inwestować jak inwestować i co najważniejsze kiedy.Pewnie niejednemu posiadaczowi mniej lub bardziej zasobnego portfela  podobne pytania chodziły po głowie.Odpowiedz na to pytanie jak zawsze nie jest jednoznaczna i prosta.Każdy instrument finansowy posiada swoje zalety i wady.W dzisiejszej analizie porównawczej przyjrzymy się funduszom inwestycyjnym i akcjom.A więc do dzieła.

Fundusze inwestycyjne

Oferowane przez wiekszość banków dają nam bardzo szerokie spektrum inwestycyjne zaczynając od inwestowania w fundusze pieniężne,obligacyjne po akcyjne.Charakteryzują się one innym poziomem ryzyka, horyzonem inwestycyjnym oraz co również ważne kosztami obsługi.Im fundusz bardziej ryzykowny tym opłaty manipulacyjne wyższe.Najtańsze w obsłudze i obarczone najmniejszym ryzykiem są fundusze pieniężne i obligacyjne ale nie są pozbawione ryzyka!! i o tym należy pamiętać ich bazą są obligacje skarbowe bądz korporacyjne krajowe lub zagraniczne i horyzont inwestycyjny wynosi od 6 do 10 lat.Plusem funduszy obligacyjnych jest niewątpliwie większy zysk niż na lokacie i małe ryzyko.Minusem jest mniejsza szansa na duży zysk przez brak inwestycji w akcje.

Kolejnymi funduszami są fundusze mieszane niektórzy nazywają je hybrydowymi.Są to fundusze zbudowane z dwóch elementów składowych akcji i obligacji.Ich horyzont inwestycyjny wynosi od 3 do 5 lat.Jak każdy fundusz ma swoje zalety i wady.Niewątpliwą zaletą jest szansa na większy zysk niż w przypadku funduszy pieniężnych czy obligacyjnych jednak minusem jest większe ryzyko.Akcje mogą obrócić cały nasz portfel inwestycyjny w popiół.Dodatkowo są droższe w obsłudze aniżeli wcześniej opisane fundusze.

No i zostały nam fundusze akcyjne.Tutaj możemy wybierać między funduszami branżowymi(sektorowymi) lub akcyjnymi.Horyzont inwestycyjny  w przypadku tego typu instrumentów wynosi od 5 lat wzwyż jednak jest to narzędzie dla inwestorów zaawansowanych posiadających dużo czasu ponieważ obarczone jest największym ryzykiem inwestycyjnym.Pomimo licznych zachęt i historycznych wyników określających ich skuteczność uważam że w perspektywie długoterminowej nie są dobrą inwestycją.Koszty ich obsługi są największe do tego wyniki nie powalają na kolana więc po co ryzykować swoje oszczędności jeśli nie mamy względnego bezpieczeństwa a i zyski nie są oszałamiające.

Akcje

By inwestować w akcje należy uzbroić się w cierpliwość i wiedzę.Te dwa elementy to nieodłączne części składowe dobrego inwestora giełdowego.Nie ma tutaj drogi na skróty bo podjęcie takiej strategii może skończyć się dla nas klęską po której zostanie nam wielka niechęć do jakichkolwiek inwestycji.Gdy posiądziemy już niezbędną wiedzę potrzebny nam jest czas po pierwsze na dokonanie selekcji spółek godnych ulokowania swoich pieniędzy by zrobić to trafnie musimy być na bieżąco ze zmianami w gospodarce w branżach w które inwestujemy,czytać raporty bilanse itd,a po drugie praktyka gdyż tylko praktyka czyni mistrza.Człowiek na błędach się uczy więc nauka na żywym organizmie czyli giełdzie w tym przypadku jest najlepsza.Oczywiście najlepiej inwestować na początku małe kwoty by sprawdzić swoje analizy(czy spółki które poddaliśmy analizie okazały się zyskowne)by w razie niepowodzenia nie odczuwać olbrzymiego rozczarowania.

W analizowaniu spółek pomocna będzie analiza techniczna i fundamentalna.Jest wiele znakomitych kursów które przybliżą nam zasady inwestycji w akcje.Odsyłam do strony akcjonariatu obywatelskiego.Akcje są znakomitym narzędziem inwestycyjnym jednak wymagają wiele czasu i uwagi no i mocnej psychiki by być konsekwentnym w swoich ruchach giełdowych.zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego