akcje - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (grudzień)-Podsumowanie

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjegrudzień

fot.pixabay.com

Mamy nowy rok, a więc pora na podsumowania i wytypowanie najlepszego z funduszy rynku akcyjnego, który mógł pochwalić się największą efektywnością, i najwyższą stopą zwrotu w okresie rocznym.Już na starcie mamy nielada niespodziankę.Fundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki, który tylko raz bo w miesiącu sierpniu pojawił się w czołowej czwórce naszego comiesięcznego zestawienia, odebrał palmę pierwszeństwa funduszowi technologii i innowacji z grupy PKO.

I to właśnie fundusz z grupy Investors zostaje niespodziewanym zwycięzcą naszego rankingu, na najlepszy i najskuteczniejszy fundusz akcyjny 2015 roku.Gratulacje dla osób zarządzających tymże funduszem, za znakomite wyniki w skali roku.Jednak nie należy zapominać o pozostałych medalistach.Na szczególne wyrazy uznania zasługuje wynik funduszu Innowacji z grupy PKO.Przede wszystkim regularność, z jaką fundusz prezentował się w naszym zestawieniu, powinna  być najlepszą rekomendacją, do przyszłych inwestycji w instrumenty akcyjne grupy PKO.Pioneer również poprawił swoje wyniki względem miesiąca poprzedniego, często prezentował się w czołowej trójce w naszych zestawieniach w 2015 i osoby zarządzające nim zasługują na duże brawa.I to by było na tyle do zobaczenia w kolejnych zestawieniach w nowym roku 2016.

1.Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki

Struktura finansowa funduszu wygląda następująco.70% wartości aktywów lokowane jest w akcje spółek polskich emitentów, będących beneficjentami inwestycji w infrastrukturę publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 13,31%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Conajmniej 60% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym z czego 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 11,96%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Strategia inwestycyjna funduszu jest następująca.Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value, do 50% w Pioneer Funds European Potential oraz do 50% w Pioneer Top European Players. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 11,55%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

4.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny

Polityka lokacyjna funduszu jest nastepująca.Minimum 60% aktywów subfunduszu jest inwestowane w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym min. 30% w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest oferowanie dóbr i usług, adresowanych do klientów zamożnych bez względu na sektor gospodarki do którego przynależą. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 10,56%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj
Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjelistopad

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjeranking

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjewrzesień

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjeinwestycje

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjeranking

Analiza techniczna czy fundamentalna która lepsza przy inwestycjach w akcje?

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: analizatechnicznafundamentalnaakcje

Jaki instrument finansowy wybrać? cz II (fundusze inwestycyjne czy akcje)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeinwestycyjneakcjeinwestycje
zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego