alternatywne - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecczerwiec

fot.pixabay.com

Podsumowujemy miesiąc dokonując analizy funduszy alternatywnych.Prawdopodobnie po raz ostatni w najbliższym czasie gdyż wyniki omawianej grupy nie są satysfakcjonujące a ich opłacalność jest znikoma.Stąd pod dużym znakiem zapytania stoi analiza funduszy alternatywnych w miesiącu lipcu.Przejdzmy zatem do oceny.Podobnie jak to miało miejsce w miesiącu maju fundusze zanotowały spadki.Na tyle duże że nie udało nam się znaleść trzeciego funduszu który mógłby zagościć w naszym zestawieniu.


Miejsce pierwsze dla PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,6% przypomnijmy że w maju globalny mógł się pochwalić stopą zwrotu na poziomie 14,9%).Miejsce drugie dla BPH Globalny Żywności i Surowców (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 0,7%).Na tak słabe wyniki wpływ mogły mieć niskie poziomy złota które od kilku miesięcy bezskutecznie stara się wzbić na poziomy z 2016 roku.Również taniejąca ropa nie pozostaje bez wpływu na wyniki.


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 to 5,6%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.BPH Globalny Żywności i Surowców

Fundusz ten lokuje minimum 50% aktywów w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,75%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 to 0,7%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj
Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecmaj

fot.pixabay.com

Kończymy miesiąc podsumowując wyniki funduszy alternatywnych.Podobnie jak w kwietniu mamy marazm.Trend spadkowy jest kontynuowany już od 4 miesięcy a wpływ na taki stan rzeczy ma sytuacja makroekonomiczna oraz znakomite dane płynące z rynku.


Trwająca hossa na giełdzie coraz lepsza kondycja polskiej gospodarki a także dobre dane ze świata powodują spadki notowań kursu kruszcu.Widać to zarówno w wynikach srebra jak i złota.Obecna sytuacja może być dobrym momentem do rozpoczęcia inwestycji z racji niskich cen.Jednak taki tym lokowania kapitału należy rozważać w perspektywie inwestycji długoterminowej.


Przejdzmy jednak do wyników wielkiej trójki.Mamy tutaj sytuację identyczną jak w miesiącu kwietniu.Zarówno jesli chodzi o pozycje w zestawieniu jak i wyniki.Wszystkie trzy fundusze poniosły stratę.PKO Surowców Globalnych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 14,9%).BPH Żywnosci i Surowców (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,5%).Allianz Surowców i Energii (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 0,9%).


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 14,90%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.BPH Globalny Żywności i Surowców

Fundusz ten lokuje minimum 50% aktywów w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,75%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 5,50%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Allianz Surowców i Energii

Polityka inwestycyjna funduszu jest następująca.Od 60% do 100% aktywów lokowane jest w jednostki i tytuły  uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek  prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania,  przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i  szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte o akcje takich  spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w  udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 0,9%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszeckwiecień

fot.pixabay.com

Pora na sprawdzenie wyników notowanych przez fundusze alternatywne.Ich wyniki można określić jednym słowem masakra.Wszystkie oceniane fundusze poniosły znaczne straty względem poprzednich miesięcy.Dotychczasowy lider który jeszcze trzy miesiące temu dawał swoim klientom zarobić ponad 60% obecnie oferuje stopę zwrotu na poziomie zaledwie 16,5%.Z trójką żegna się PKO Akcji Rynku Złota a na jego miejsce wskakuje BPH Globalny Żywnosci i Surowców (stopa zwrotu na poziomie 5,44%).Allianz Surowców i Energii również zawiódł wynikami.Stopę zwrotu na poziomie zaledwie 3,36% pozostawiamy bez komentarza.Na taki bieg wydarzeń wpływ miały następujące czynniki:taniejące złoto,wychodzenie Rosji z recesji i bardzo dobra sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce.


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 16,50%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.BPH Globalny Żywności i Surowców

Fundusz ten lokuje minimum 50% aktywów w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,75%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 5,44%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Allianz Surowców i Energii

Polityka inwestycyjna funduszu jest następująca.Od 60% do 100% aktywów lokowane jest w jednostki i tytuły  uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek  prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania,  przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i  szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte o akcje takich  spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w  udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 3,36%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecmarzec

fot.pixabay.com

Kończymy miesiąc podsumowując dokonania funduszy alternatywnych których polityka inwestycyjna skupia się na lokowaniu kapitału w przemysł surowcowy i spółki związane z branżą wydobywczą.Wyniki ocenianej grupy nie pozostawiają złudzeń.Widać wyrażny zwrot w kierunku innych inwestycji i odpływ kapitału z tej grupy.Już od trzech miesięcy mamy trend spadkowy na funduszach surowcowych.Na taki stan rzeczy moze mieć wpływ trend boczny w notowaniach złota i ropy widoczny dość wyrażnie w ostatnim okresie.Budzi to niechęć i niepokój wśród inwestorów a to skutkuje spadkami.


Ale przejdzmy do analizy.Miejsca pierwsze i drugie pozostają bez zmian.PKO Surowców Globalny zanotował znaczny spadek (stopa zwrotu w skali roku 36,3%).Podobnie sprawy się mają z drugim funduszem z grupy PKO.PKO Akcji Rynku Złota również dołował w zeszłym miesiącu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 16,35%).Miejsce trzecie dla debiutanta BPH Globalny Żywności i Surowców (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 13,03%).


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 36,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 16,35%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.BPH Globalny Żywności i Surowców

Min. 50% aktywów inwestuje w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,75%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 13,03%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecluty

fot.pixabay.com

Pora na ostatnią grupę funduszy którą w tym miesiącu poddamy analizie.Mowa oczywiście o funduszach alternatywnych.Już na  pierwszy rzut oka widać że kapitał inwestorski zmienia swoje upodobania co skutkuje odpływem kapitału z tej grupy funduszy.Inwestorzy zmienili kierunek na fundusze akcyjne co widać po zniżkach kursowych jak również po wzrostach indeksów giełdowych.


Wprawdzie w ostatnim czasie dość obszernie pisano w mediach branżowych na temat zwiększających się rezerw w kruszcu wśród państw rozwiniętych to jednak nie przełożyło się to na wzrosty funduszy.Obecne spadki mogą być dobrą okazją do inwestycji jesli traktujemy ją jako długoterminową opcję pomnażania kapitału.


Przejdzmy zatem do porównania funduszy z grupy.Doszło tutaj do niewielkich zmian.Miejsce trzecie opuścił Pioneer Surowców i Energii a znalazł się na nim Allianz Surowców i Energii (stopa zwrotu w skali 12 miesięcy 24%).Na miejscu pierwszym bez zmian.Liderowanie utrzymał PKO Surowców Globalny (stopa zwrotu w skali 12 miesięcy 62,6%).Miejsce drugie również spadkowe dla PKO Akcji Rynku Złota (stopa zwrotu w skali 12 miesięcy 32,7%).


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 62,60%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 32,7%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.Allianz Surowców i Energii

Fundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte o akcje takich spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 24%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecstyczeń

fot.pixabay.com

Jak zawsze okres comiesięcznych podsumowań kończymy przedstawieniem najlepszych funduszy alternatywnych.Tym razem niewiele pozostaje do dodania, gdyż fundusze które w poprzednim miesiącu okupowały lokaty od 1 do 3 pozostały w czubie.Doszło jedynie do niewielkich przetasowań ponieważ po raz pierwszy na czele ulokował się fundusz PKO Surowców Globalny (stopa zwrotu na poziomie 86,6% ).


Na miejsce drugie spada fundusz PKO Akcji Rynku Złota, który odnotował minimalny wzrost względem grudnia (stopa zwrotu na poziomie 60,8%).Miejsce trzecie pozostaje bez zmian, i tutaj mamy do czynienia z niewielką niespodzianką gdyż Pioneer Surowców i Energii który od niedawna gości w naszych zestawieniach, poprawił dość znacznie swoje wyniki.Przypomnijmy że w miesiącu grudniu, fundusz ten oferował swoim klientom stopę zwrotu w skali 12 miesięcznej na poziomie 15,4%, a obecna stopa zwrotu to 19,01%).Jest to już trzeci miesiąc wzrostów tegoż funduszu.


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.

1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 86,60%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 60,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Surowców i Energii

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w Pioneer Funds Austria - Gold Stock oraz do 50% w Pioneer Funds Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 19,01%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (grudzień-Podsumowanie)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecgrudzień

fot.pixabay.com

Pora by zamknąć rok i podsumować ostatnią grupe funduszy a mianowicie fundusze bazujące na inwestycjach w metale szlachetne i nie tylko.Podobnie jak w przypadku pozostałych grup funduszy w trakcie półrocznej analizy bo właśnie od 6 miesięcy dokonujemy oceny najlepszych funduszy alternatywnych pod uwagę bralismy 4 czynniki a mianowicie:


1.Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.


2.Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.


3.Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamiętać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.


4.Niskie opłaty manipulacyjne oraz opłaty za zarządzanie.


Jednak na początek podsumowań kilka danych statystycznych.
W trakcie analiz w naszych zestawieniach pojawiło się 5 funduszy.Grupa niewielka ale prężnie utrzymująca swoje miejsca w czołówce.Zwycięski funduszu okupował miejsce 1 przez 5 miesięcy.Skala stopy zwrotu wahała się w przedziale od 4% do 96%.Pora zatem na przedstawienie wielkiej trójki.


Miejsce pierwsze: PKO Akcji Rynku Złota
(stopa zwrotu w skali roku 60,62%)

Pomimo licznych wahań kursowych fundusz ten zachował największą regularność i w skali półrocznej osiągnął bardzo przyzwoitą stopę zwrotu.Mimo że stopa zwrotu w skali roku nie jest największa to jednak konsekwencja z jaką PKO Akcji Rynku Złota pojawiał się w czołówce musi dawać osobom zarządzającym tym funduszem powód do dumy.Oby w przyszłym roku jeszcze poprawił i tak już znakomity wynik.Poniżej graficzny obraz półrocznych dokonań funduszu.Miejsce drugie: PKO Surowców Globalny
(stopa zwrotu w skali roku 77,30%)


Kolejny fundusz z grupy PKO.Wskoczył on na miejsce pierwsze naszego zestawienia z celującym wynikiem 77,3% w skali roku.Fundusz ten przez długi czas był notowany wśród grupy instrumentów akcyjnych i dopiero pod koniec roku został umiejscowiony w grupie alternatywnej stąd nie został wzięty pod uwagę w zestawieniu najlepszych funduszy z tej grupy.Jednak patrząc na poprzednie dokonania tego funduszu warto mieć go na uwadze przy planowaniu przyszłych inwestycji.Warto również pamiętać że fundusze alternatywne cechują się dużą zmiennośćią notowań a ich wyniki są zależne od popytu na surowce.

Miejsce trzecie: Pioneer Surowców i Energii
(stopa zwrotu w skali roku 15,40%)


Trzeci spośród najlepszych Pioneer Surowców i Energii prezentował się przyzwoicie ale nie oszałamiał wynikami na tle swoich rywali.Warto wspomnieć iż obecny wynik jest najlepszym w skali roku więc fundusz ten nawet w 1 miesiącu nie oferował stopy zwrotu na poziomie choćby 20%.


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.


1.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 60,62%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 77,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Surowców i Energii

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w Pioneer Funds Austria - Gold Stock oraz do 50% w Pioneer Funds Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 15,40%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajFundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszeclistopad

fot.pixabay.com

Rok 2016 dobiega końca pora więc na ostatnie w tym roku porównanie wyników funduszy inwestycyjnych.Podobnie jak to miało miejsce w miesiącach poprzednich ostatnią grupą funduszy poddawanych analizie będą fundusze alternatywne.Miejsce pierwsze pozostaje bez zmian.Najlepszy fundusz w ostatnim okresie czyli PKO Akcji Rynku Złota z miesiąca na miesiąc pogarsza swoje wyniki.W miesiącu pażdzierniku jego stopa zwrotu wynosiła 53,77%.Obecnie fundusz ten daje swoim klientom stopę zwrotu na poziomie 44,80%.

Miejsce drugie dla Pioneer Surowców i Energii, i tutaj mamy bardzo pozytywną niespodzianke.Znaczny wzrost jaki zanotował ten fundusz może być dobrym prognostykiem dla dalszych wzrostów.We wrześniu fundusz ten po raz pierwszy ulokował się w czołowej trójce ze stopą zwrotu na poziomie zaledwie 4,09%.Obecnie może pochwalić się bardzo dobrą zyskownością i stopą zwrotu na poziomie 15,38%.

I przechodzimy do funduszu numer trzy.Podobnie jak w miesiącu pażdzierniku miejsce to okupuje BPH Globalny Żywności i Surowców który również zanotował znaczny wzrost.W miesiącu listopadzie omawiany fundusz dał swoim klientom zarobić całkiem sporo.Jego stopa zwrotu wzrosła z 8,58% do 14,55%.

1.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 20.12.2016 to 44,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.Pioneer Surowców i Energii

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w Pioneer Funds Austria - Gold Stock oraz do 50% w Pioneer Funds Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 20.12.2016 to 15,33%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.BPH Globalny Żywności i Surowców

Min. 50% aktywów inwestuje w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 20.12.2016 to 14,55%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecpażdziernik

fot.pixabay.com

Kończymy kolejny miesiąc podsumowując dokonania funduszy alternatywnych, i po raz kolejny nic nie wiemy.Tak można w krótkich słowach ocenić bieżący przebieg zdarzeń na rynkach kapitałowych.Wybory prezydenckie w Stanach Zjednaczonych, wypowiedzi Donalda Trumpa i jego zwycięstwo na zdrowy rozsądek wskazywało na panikę na rynkach akcji, oraz skierowanie inwestorów w kierunku alternatywnych instrumentów finansowych takich jak frank czy kruszec.

Tymczasem okazało się że nowy prezydent odegrał znakomite show przed społeczeństwem, by zdobyć poparcie wyborców, a następnie całkowicie zmienił front i wprowadził rynki kapitałowe w euforię.Kilka godzin po wyborach cena kruszcu rosła jak na drożdzach, a wystarczyło tylko kilka dni by trend się zmienił.Nastawienie Trumpa okazało się bardziej liberalne, a dolar i giełda zaczeły wyznaczać nowe maksima.Ostatnie wyniki na WallStreet są tego dobitnym przykładem.Po raz kolejny sprawdziła się maksyma że na rynkach finansowych, nie można być niczego pewnym.

Wróćmy jednak do naszego zestawienia.Powiem pokrótce że fundusze okupujące miejsca 1 oraz 2 ,czyli odpowiednio fundusz PKO Akcji Rynku Złota oraz Investor Gold Otwarty pogorszyły swoje wyniki względem miesiąca września pierwszy zanotował spadek z 59,02 na 53,77 ,natomiast drugi z 13,82 na 11,20, na miejscu trzecim pojawił się po raz pierwszy fundusz BPH Globalny Żywności i Surowców, którego stopa zwrotu w miesiącu pażdzierniku wynosiła 8,58%.Poniżej przedstawiłem graficzny obraz wyników omawianych funduszy.
fot.pixabay.com

1.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.11.2016 to 53,77%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Gold Otwarty

Fundusz inwestuje od 70 do 100% aktywów w złoto za pośrednictwem funduszy DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metal Equities. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz instrumentów pochodnych bazujących na złocie. DWS Gold może również pośrednio inwestować w akcje spółek, które eksplorują, wydobywają, produkują lub przetwarzają metale szlachetne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.11.2016 to 11,20%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.BPH Globalny Żywności i Surowców

Min. 50% aktywów inwestuje w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.11.2016 to 8,58%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecwrzesień

fot.pixabay.com

Końcówka pażdziernika więc zgodnie z naszą tradycją ten okres przeznaczamy na podsumowanie dokonań funduszy alternatywnych.Spoglądając na ich wyniki w poprzednim miesiącu można skwitować to jednym słowem zawód.Wszystkie fundusze opierające swój wzrost na inwestycjach w kruszec poniosły straty.Na taki stan rzeczy wpływ mogły mieć wybory prezydenckie w USA ponieważ w obecniej sytuacji niewielką przewagę posiada Hilary Clinton która jest zwolenniczką kontynuacji polityki liberalnej podobnej do prezydenta Obamy co pozytywnie wpływa na giełdę i walutę widać to po umocnieniu dolara.

Trump jest nieprzewidywalny a jego polityka wiążę się z destabilizacją światowych rynków gospodarczych.Jego wybór wpłynąłby na ucieczkę inwestorów ku bezpieczniejszym lokatom inwestycyjnym mowa oczywiście o kruszcu.A to wywindowałoby ceny funduszy alternatywnych do znacznych poziomów.

Ale wrócmy do naszego zestawienia.Największe straty poniósł lider czyli fundusz PKO Akcji Rynku Złota w miesiącu sierpniu notował stopę zwrotu na poziomie 96,01 by we wrześniu niechlubnie obniżyć loty i oferować zwrot na poziomie 59,02%.Pomimo znacznego spadku i tak fundusz ten jest liderem nie tylko wśród funduszy alternatywnych ale wśród pozostalych grup funduszy także akcyjnych.Drugie miejsce bez zmian podobnie jak to miało miejsce w miesiącu sierpniu dla Investor Gold Otwarty stopa zwrotu na poziomie 13,82% na ostatnim miejscu fundusz Pioneer Surowców i Energii z wynikiem 4,09%.
fot.pixabay.com

1.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 25.10.2016 to 59,02%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Gold Otwarty

Fundusz inwestuje od 70 do 100% aktywów w złoto za pośrednictwem funduszy DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metal Equities. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz instrumentów pochodnych bazujących na złocie. DWS Gold może również pośrednio inwestować w akcje spółek, które eksplorują, wydobywają, produkują lub przetwarzają metale szlachetne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 25.10.2016 to 13,82%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Surowców i Energii

Fundusz ten inwestuje do 50% aktywów w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w Pioneer Funds Austria - Gold Stock oraz do 50% w Pioneer Funds Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 25.10.2016 to 4,09%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Dalej
zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego